3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Oude Testament | Haggai


Kernpunten

  • Doel: Het volk oproepen de herbouw van de tempel af te maken.
  • Schrijver: Haggai
  • Geschreven voor: Het volk dat leefde in Jeruzalem en zij die teruggekeerd waren uit ballingschap.
  • Datering: 520 vóór Christus.
  • Achtergrond: De tempel in Jeruzalem was verwoest in 586 vóór Christus Cyrus liet de Joden terugkeren naar hun land en hun tempel herbouwen in 538 vóór Christus Ze begonnen aan het werk maar waren niet in staat het af te maken. Door de dienst van Haggai en Zacharia werd de tempel uiteindelijk toch voltooid (520-515 vóór Christus).
  • Sleutelvers: "Is het voor u dan wél tijd om in uw luxueuze huizen te wonen, terwijl mijn tempel in puin ligt?" (1:4)
  • Hoofdpersonen: Haggai, Zerubbabel en Jozua
  • Belangrijke plaatsen: Jeruzalem
  • Bijzondere kenmerken: Haggai was de eerste profeet na de ballingschap. De andere twee waren Zacharia en Maleachi. Dit boek is in een simpele en directe stijl geschreven.

Haggai in vogelvlucht
Druk, druk, druk: eisen, verwachtingen en taken komen van alle kanten op ons af en doen een aanval op onze planning. Doe dit! Zorg dat je er bent! Maak dat af! Bel ze op! Het lijkt wel of iedereen iets van ons wil: familie, vrienden, werkgever, school, kerk, verenigingen. Al gauw valt er weinig meer te geven, omdat we geen energie en tijd meer hebben. We merken dat we door het leven hollen met alleen nog maar aandacht voor noodzakelijke, dringende en urgente zaken. Andere belangrijke dingen blijven maar al te vaak liggen.
Ons probleem ligt niet in de hoeveelheid voorwaarden of een slechte planning, maar in onze waarden, in wat echt belangrijk voor ons is. Onze waarden en prioriteiten worden weerspiegeld in de manier waarop we gebruikmaken van onze gaven, tijd, geld, kracht en talent. Vaak spreken onze daden onze woorden tegen. We zeggen dat God nummer Eén is en vervolgens wordt Hij op een lager plan gezet in ons ‘werkschema’.


2500 jaar geleden klonk een stem, die mannen en vrouwen op de juiste prioriteiten wees. Haggai wist wat belangrijk was en wat er gedaan moest worden en hij riep Gods volk op te reageren.


In 586 vóór Christus hadden de legers van Babel de tempel in Jeruzalem verwoest, Gods huis en het symbool van zijn aanwezigheid onder hen. In 538 vóór Christus besloot koning Cyrus dat de Joden naar hun geliefde stad mochten terugkeren en de tempel herbouwen. Dus reisden ze naar Jeruzalem en begonnen met het werk. Maar toen tegenwerking en apathie het werk stagneerden, verloren zij hun doel en prioriteiten uit het oog (Ezra 4:4, 5).


Toen sprak Haggai en riep hen terug tot Gods waarden. ‘Is het voor u dan wél tijd om in uw luxueuze huizen te wonen, terwijl mijn tempel in puin ligt?’ (1:4). Het volk was meer met zichzelf bezig dan met Gods wil en dat had tot resultaat dat ze in moeilijkheden kwamen.


Toen riep Haggai hen op tot actie: ‘Denk toch eens goed na’, zegt de Here van de hemelse legers. ‘Ga na wat u hebt gedaan en wat het gevolg ervan is geweest. Trek dan de bergen in, haal hout en herbouw mijn tempel. Dan zal Ik werkelijk blij zijn en daar in macht en majesteit verschijnen’, zegt de Here (1:7, 8).


Gods boodschap door zijn dienaar Haggai werd de stimulans om het werk af te maken.
Hoewel Haggai als boek maar klein is, staat het vol met uitdagingen en beloften; het herinnert ons aan Gods recht op ons leven en onze prioriteiten.


Wanneer je Haggai leest, zie hem dan lopen in de straten en stegen van Jeruzalem, de mensen aansporend terug te keren tot het werk van God. En luister als Haggai het tegen jou heeft en je aanspoort om jouw prioriteiten te verleggen zodat ze overeenkomen met Gods wil. Wat heeft God je gezegd? Schuif alles opzij en gehoorzaam Hem.

 


Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl