4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 10-01-2019 (niveau 3)eerdere test 10 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 10-01-2019 zo ingevuld: 

Het land Israël wordt verdeeld onder de twaalf stammen.

Welke van de drie gebieden op de kaart is het land van de stam Manasse?

 

 


51 % (afgerond)Gebied I
10 % (afgerond)Gebied II
38 % (afgerond)Gebied III Zie ook onz pagina Jozua.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Wie onder de Israëlieten wil(len), in het Bijbelboek Nehemia, niet meebouwen aan de muur?


45 % (afgerond)De aanzienlijken onder de Teko´ten. 
5 % (afgerond)Azarja
39 % (afgerond)De mannen van Gibeon en Mizpa.
11 % (afgerond)Chananja

Mogelijk voelden ze zich te verheven voor deze arbeid.Zie ook onz pagina Nehemia.
Zie ook debijbel.nl. 

Johannes beschrijft een gesprek tussen Jezus en de Joden over Jezus' bevoegdheid. Daarbij zegt Jezus: "Breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen."

De Joden zeggen vervolgens dat de bouw van de tempel ........ geduurd heeft.


17 % (afgerond)12 jaar
40 % (afgerond)40 jaar
40 % (afgerond)46 jaar 
3 % (afgerond)50 jaar

De Joden antwoorden Jezus: "46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd en u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen?"Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In Openbaring worden diverse groepen van oordelen beschreven. Welke groep komt als laatste?


9 % (afgerond)De donderslagen.
23 % (afgerond)De bazuinen.
22 % (afgerond)De zegels.
46 % (afgerond)De gouden offerschalen. 

De Bijbel zegt: "Hierna zag ik de hemelse tempel, de verbondstent, opengaan. De zeven engelen met de zeven plagen kwamen naar buiten, in stralende kleren van zuiver linnen en met een gouden band om hun borst. Toen gaf een van de vier wezens aan alle zeven engelen een gouden offerschaal, vol met de woede van de God die leeft tot in eeuwigheid. Gods majesteit en kracht vulden de tempel met rook. Niemand kon de tempel binnengaan voordat aan de zeven plagen van de zeven engelen een einde was gekomen."

Zie ook onz pagina Openbaring.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
42% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl