3299 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 03-12-2022 (niveau 2)eerdere test 03 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 03-12-2022 zo ingevuld: 

Het heiligste voorwerp in Israël is de ark van het verbond. Een vijandig volk, de Filistijnen, neemt de ark mee als oorlogsbuit.

Wat is het gevolg hiervan? 


5 % (afgerond)Er is geen gevolg voor de Filistijnen, de ark is krachteloze materie.
2 % (afgerond)De ark brengt de Filistijnen zegen en voorspoed.
92 % (afgerond)De ark brengt de Filistijnen allerlei onheil. 

Als de Filistijnen de ark in hun afgodstempel plaatsen, valt hun afgod Dagon op de grond in stukken. Ook pakt de Heer de inwoners hard aan met paniek, dood en aambeienplagen. De Filistijnen zijn ontzettend bang en willen dat de ark teruggaat naar Israël.

De ark is nadrukkelijk verbonden met Gods heilige aanwezigheid.Zie ook onz pagina 1+2 Samuel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De Psalmen zijn geschreven door verschillende auteurs, van wie David de bekendste is. Psalm 130 is een pelgrimslied dat begint met de volgende woorden: "Uit de ........ roep ik tot U, HEER, Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade."


4 % (afgerond)stilte
91 % (afgerond)diepte 
5 % (afgerond)grond van mijn hart

De psalmdichter roept uit de diepte tot zijn HEER.Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt verteld over Paulus, die eerst de christenen heeft vervolgd en na zijn bekering een apostel is geworden.

Van wie krijgt Paulus, als farizeeër, zijn geestelijke opvoeding?


15 % (afgerond)Van Kajafas.
79 % (afgerond)Van GamaliŽl. 
6 % (afgerond)Van Ezra.

In de Bijbel staat dat hij als leerling aan de voeten van Gamaliël heeft gezeten.

Ezra leefde zo'n vijfhonderd jaar eerder dan Paulus.

Kajafas was hogepriester in de tijd van Jezus.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De engel Gabriël verschijnt aan Maria. Hij mag haar een geweldige boodschap vertellen.

Hoe begroet hij haar?


13 % (afgerond)Je bent gezegend en de Heer is hier.
Je bent het liefste meisje van IsraŽl.
84 % (afgerond)Je bent begenadigd en de Heer is met je. 
4 % (afgerond)Je bent uitgekozen en God is groot.

De Bijbel zegt: "Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je."Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
86% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl