MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 03-07-2020 (niveau 3)eerdere test 03 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 03-07-2020 zo ingevuld: 

Welke Bijbelboek uit het Oude Testament bevat, evenals het Bijbelboek Daniël, een aantal Aramese teksten?


22 % (afgerond)Nehemia
28 % (afgerond)Ester
19 % (afgerond)Zacharia
31 % (afgerond)Ezra 

De invloed van het in PerziŽ en BabyloniŽ gesproken Aramees in de tijd van de ballingschap is hier debet aan.

Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook christipedia.nl. 

In Spreuken worden zeven dingen genoemd die God haat: hooghartige ogen, een tong die liegt,  handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat op het kwade zint, voeten die zich naar de misdaad begeven en getuigen die bedriegen.

Het laatste wat genoemd wordt is: zij die stoken tussen ........ .


9 % (afgerond)vrienden
48 % (afgerond)broers (broeders) 
32 % (afgerond)kinderen van hetzelfde huis
11 % (afgerond)echtgenoten

Spreuken 6:19 zegt dat God hen haat, die stoken tussen broers of, zoals een andere vertaling luidt: tussen broeders, waarbij dan meer gedacht kan worden aan gelovigen.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

In hoofdstuk 3 van het Bijbelboek Amos wordt het een en ander verteld over de tijd waarin Amos leefde.
Deze tijd kenmerkte zich door ........ .


15 % (afgerond)levendige handel met andere volken
38 % (afgerond)veel luxe en weelde 
21 % (afgerond)slechte oogsten
26 % (afgerond)oorlog en geweld

Het was een tijd van luxe, weelde en genotzucht. Onder andere het op bedden hangen en achterover leunen op divans wordt genoemd, evanals zomer- en winterverblijven en ivoren paleizen. Er is sprake van veel drinken en van het sjoemelen met geld en gewichten om er beter van te worden. (Amos hoofdstuk 3-12-15.)Zie ook onz pagina Amos.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

De twee Emmaüsgangers keren verslagen terug naar hun dorp nadat ze gezien hebben dat Jezus Christus veroordeeld is.

Waar ligt Emmaüs?

 

 


88 % (afgerond)Punt II 
3 % (afgerond)Punt I
10 % (afgerond)Punt III

Emmaüs was een dorp in Judea op 11,5 kilometer van Jeruzalem. Vlakbij dit dorp lagen warme bronnen waarin de bewoners konden baden.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
51% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)