MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 03-07-2020 (niveau 1)eerdere test 03 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 03-07-2020 zo ingevuld: 

In het Oude Testament van de Bijbel staan de verhalen over de koningen van Israël. De profeet Samuël gaat naar Betlehem om een van de zonen van Isaï tot koning te zalven. Hij weet dan nog niet dat dat David zal zijn.

Is David de oudste in het gezin of de jongste?


97 % (afgerond)De jongste, maar de Heer heeft hem uitgekozen. 
3 % (afgerond)De oudste, daarom wordt hij gekozen als nieuwe koning.

Als Samuël de oudste zoon van Isaï ziet, denkt hij dat dit de nieuwe koning moet zijn, maar de Heer zegt: "De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart." (1 Samuël 16:7.)

Als Samuël vraagt of dit al de zonen zijn, zegt Isaï dat de jongste er niet bij is omdat hij de schapen en geiten hoedt.

Als uiteindelijk David thuiskomt, zegt de Heer: "Hem moet je zalven. Hij is het."Zie ook onz pagina 1+2 Samuel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Welk Bijbelboek in het Oude Testament volgt op het boek Ezra?
1 % (afgerond)Genesis
3 % (afgerond)Lucas
96 % (afgerond)Nehemia 

Genesis is het eerste Bijbelboek.

Lucas staat in het Nieuwe Testament.Zie ook onz pagina Ezra.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen, in het Nieuwe Testament, wordt het doen en laten van de apostelen, na de hemelvaart van Jezus, beschreven.

WAAR of NIET WAAR: De apostelen hebben van nature de kracht om hun werk te kunnen verrichten.


89 % (afgerond)niet waar 
11 % (afgerond)waar

De Bijbel zegt: "Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde."

(Handelingen 1:8.)Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Wat voor vis heeft Jona opgeslokt volgens de beschrijving in het Bijbelboek Jona?


1 % (afgerond)Een potvis.
18 % (afgerond)Een walvis.
2 % (afgerond)Een groot zeemonster.
79 % (afgerond)Een grote vis. 

Hoewel vaak gezegd wordt dat Jona in de walvis zat, wordt er in de Bijbel alleen gesproken van 'een grote vis'.

Zie ook onz pagina Jona.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
90% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)