MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 26-05-2020 (niveau 1)eerdere test 26 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 26-05-2020 zo ingevuld: 

Het volk Israël woont in het beloofde land Kanaän. De Heer verlost hen van hun vijanden door een rechter te sturen. 

Welke rechter (richter) verslaat de Midjanieten met een legertje van driehonderd man?


Abraham
2 % (afgerond)Mozes
Petrus
97 % (afgerond)Gideon 

In Rechters 7 staat de geschiedenis van Gideon die met driehonderd man de Midjanieten verslaat. Abraham was geen rechter; Jozua heeft het volk Israël in Kanaän gebracht en Petrus was een leerling (discipel) van Jezus.Zie ook onz pagina Rechters.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De Psalmen, in het Oude Testament van de Bijbel, zijn liederen. Ze zijn geschreven door verschillende auteurs van wie David de bekendste is.

Psalm 27 begint met: "De Heer is mijn ........ , mijn behoud (mijn heil), wie zou ik vrezen?"


9 % (afgerond)God
61 % (afgerond)herder
31 % (afgerond)licht 

In psalm 27 zegt David dat de Heer zijn licht is.

In psalm 23 zegt hij: "De Heer is mijn herder."Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het evangelie volgens Marcus staat dat Jezus Simon (Petrus) en Andreas roept. Een eindje verderop zijn Johannes en Jakobus bezig met het herstellen van hun netten en ook zij worden door Jezus geroepen.

WAAR of NIET WAAR: Johannes en Jakobus zijn de zonen van Zebedeüs.


87 % (afgerond)waar 
13 % (afgerond)niet waar

In de Bijbel staat dat Johannes en Jakobus hun vader Zebedeüs en de dagloners achterlaten in de boot en zelf met Jezus meegaan. Zij worden in de evangeliën vaker aangeduid als 'de zonen van Zebedeüs'.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl. 

Tijdens het pinksterfeest wordt de komst van de heilige Geest herdacht. Dit gebeurt in Jeruzalem, tien dagen nadat Jezus naar de hemel is gegaan.

WAAR of NIET WAAR: Petrus is niet bij deze gebeurtenis aanwezig.


29 % (afgerond)waar
71 % (afgerond)niet waar 

Petrus was met de andere apostelen (eerder leerlingen van Jezus) in Jeruzalem toen de heilige Geest kwam. De apostelen spraken de mensen toe en Petrus hield nog een lange, bevlogen toespraak om de mensen duidelijk te maken wie Jezus is (Handelingen 2).Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
71% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)