MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 27-05-2020 (niveau 1)eerdere test 27 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 27-05-2020 zo ingevuld: 

In Genesis, het eerste Bijbelboek, wordt verteld over de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob.

Jakob is bereid om voor zijn schoonvader Laban te werken om met diens dochter Rachel te mogen trouwen, maar als het zover is bedriegt zijn schoonvader hem.

Hoe?


1 % (afgerond)Hij laat Jakob zelf betalen voor de bruiloft.
99 % (afgerond)Hij geeft zijn oudste dochter Lea aan Jakob. 

Schoonvader Laban had twee dochters en Jakob was verliefd op de jongste. Nadat hij zeven jaar voor Laban had gewerkt, wilde hij graag met Rachel trouwen. Maar tijdens de bruiloft van een week, bracht Laban zijn oudste dochter bij Jakob. Pas 's morgens ontdekte Jakob dat het Lea was en Laban gebruikte de situatie om Jakob nog eens zeven jaar voor hem te laten werken.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In de Bijbel staan verhalen over Saul en David.

Saul en David zijn ........ van Israël.


97 % (afgerond)koningen 
1 % (afgerond)priesters
2 % (afgerond)profeten

Israël wil net als de andere volken een koning. Samuël zalft eerst Saul tot koning, maar Saul keert zich af van God en is geen goede koning. Dan draagt God Samuël op om de schaapherder David tot koning te zalven.Zie ook onz pagina 1+2 Samuel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Nehemia heeft, in het gelijknamige Bijbelboek, een belangrijke rol gespeeld bij het herstel van de muur om Jeruzalem na de 70-jarige ballingschap. 

Nehemia is de naam van een Bijbelboek uit ........ .


97 % (afgerond)het Oude Testament 
3 % (afgerond)het Nieuwe TestamentZie ook onz pagina Nehemia.
Zie ook Christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen staat dat de heilige Geest wordt uitgestort. Dit wordt het eerst zichtbaar bij de apostelen van Jezus. 

Er verschijnen ........ en zich op ieder van hen neerzetten.


1 % (afgerond)geesten die hen opzoeken
1 % (afgerond)vlammen die gloeiend heet zijn
89 % (afgerond)vlammen die zich als vuurtongen verspreiden 
9 % (afgerond)geesten die door God gestuurd zijn

De Bijbel spreekt over vlammen als vuurtongen. Er staat niet dat het daadwerkelijk vuur was.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
95% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)