MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 28-05-2020 (niveau 1)eerdere test 28 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 28-05-2020 zo ingevuld: 

In Genesis, het eerste boek van de Bijbel, staat de geschiedenis van Jozef. Hij heeft tien oudere broers die jaloers op hem zijn. 

Jozef wordt door hen ........ gegooid.


3 % (afgerond)in de leeuwenkuil
97 % (afgerond)in een put 
overboord

Jozef gaat, in opdracht van zijn vader, op zoek naar zijn broers die de schapen hoeden. Zij zien hem aankomen en grijpen hun kans: ze gooien Jozef in een put. Later halen ze hem eruit en verkopen ze hem aan handelaren die naar Egypte gaan.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Tijdens de reis door de woestijn krijgen de Israëlieten voorschriften betreffende de dienst aan God in en bij de tabernakel (ontmoetingstent).

Hoe wordt de belangrijkste priester genoemd?


94 % (afgerond)hogepriester 
3 % (afgerond)rabbi
meester-priester
3 % (afgerond)opperpriester

In Leviticus 16 staat de taak omschreven van de hogepriester bij de Grote Verzoendag als hij het heiligste deel van de tent mag binnengaan. In Johannes 18:12 staat de naam van Kajafas en het woord hogepriester.Zie ook onz pagina Leviticus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Matteüs. Hierin staat een van de bekendste uitspraken van Jezus: "Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie ........ ."


5 % (afgerond)redden
3 % (afgerond)genezen
91 % (afgerond)rust geven 
1 % (afgerond)aannemen

De Bijbel zegt:"Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven."Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt geschreven over de komst van de heilige Geest. Dit gebeurde op het Pinksterfeest. 

In Handelingen 2 staat: "En allen werden ........ de heilige Geest."


bestraft door
98 % (afgerond)vervuld van 
2 % (afgerond)aangesproken door
onderdanig aan

Jezus had de heilige Geest beloofd aan zijn leerlingen (later apostelen) voordat hij naar de hemel ging. Zij werden die dag vervuld van de heilige Geest.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
95% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)