MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 28-05-2020 (niveau 2)eerdere test 28 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 28-05-2020 zo ingevuld: 

Tegen het einde van de grote watervloed laat Noach een vogel los om te zien of het water al gezakt is.

Met wat voor soort blad komt de vogel terug?


Met een klimopblad.
2 % (afgerond)Met een palmblad.
10 % (afgerond)Met een vijgenblad.
88 % (afgerond)Met een olijfblad. 

Na een tijdje kwam de duif terug met een olijfblad in haar snavel.

Vijgenbladeren werden door Adam en Eva gebruikt om hun naaktheid te bedekken (Genesis 3:7).

De mensen zwaaiden met palmtakken bij de intocht van Jezus in Jeruzalem (Johannes 12:12 en 13).Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

De priester Ezra heeft een belangrijke rol gespeeld bij de terugkeer van de IsraŽlieten uit ballingschap.

Wie hielden toezicht op de bouw van de tempel?


11 % (afgerond)De familiehoofden.
7 % (afgerond)De stadhouders.
57 % (afgerond)De Levieten. 
26 % (afgerond)De priesters.

De Levieten en in het bijzonder de zonen van Ašron en hun nakomelingen waren door God uitverkoren en gewijd om toezicht te houden op alles wat in verbinding stond met de tempel.Zie ook onz pagina Ezra.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Van wie is Marcus, de schrijver van het gelijknamige evangelie, een neef?


15 % (afgerond)Van Paulus.
42 % (afgerond)Van Barnabas. 
10 % (afgerond)Van Levi.
33 % (afgerond)Van Petrus.

Marcus was een neef van Barnabas. Deze Barnabas heeft de eerste zendingsreis met Paulus gemaakt. Marcus is tijdens deze reis ook mee geweest.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt verteld over de eerste christenen. Na de komst van de heilige Geest komen ze geregeld samen om te bidden en het Avondmaal te vieren.

Waar?


11 % (afgerond)Bij Petrus, in zijn huis.
6 % (afgerond)Bij Marta, Maria en Lazarus.
19 % (afgerond)In het huis van Simon, die door Jezus was genezen.
64 % (afgerond)Bij elkaar in huis en in de tempel. 

In Handelingen 2:46 staat: "Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde."Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
63% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)