MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 28-05-2020 (niveau 3)eerdere test 28 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 28-05-2020 zo ingevuld: 

Jozua is met het volk Israël de Jordaan overgestoken. Er zijn direct daarna drie belangrijke momenten voor het volk.

Welke?


42 % (afgerond)De besnijdenis, het pesachoffer en het eten van de opbrengst van het land. 
26 % (afgerond)De besnijdenis, het voorlezen van de tien geboden en het eten van de opbrengst van het land.
32 % (afgerond)Het voorlezen van de tien geboden, het pesachoffer en het eten van de opbrengst van het land.

In Jozua 5 worden deze drie momenten beschreven. Er wordt niet vermeld dat de tien geboden worden voorgelezen.

 Zie ook onz pagina Jozua.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De schrijver van psalm 42 wordt gehoond door zijn belagers. Het gaat hem door merg en been.

Wat zeggen deze belagers heel de dag?


95 % (afgerond)"Waar is dan je God?" 
2 % (afgerond)"Bestaat jouw God wel?"
1 % (afgerond)"Jouw God is zeker dood?"
1 % (afgerond)"Is je God wel wakker?"

In Psalm 42 vers 4 en 11 zeggen zijn belagers: "Waar is dan je God?"Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Veel Joden geloven niet dat Jezus de beloofde Messias is. Jezus getuigt hiervan echter niet alleen zelf, maar ook zijn hemelse Vader doet dat. In het evangelie volgens Johannes noemt Jezus nog andere getuigen.

Wie bijvoorbeeld?


1 % (afgerond)Zijn moeder Maria.
12 % (afgerond)Zijn leerlingen.
6 % (afgerond)Petrus en Jakobus.
81 % (afgerond)Mozes en Johannes de Doper. 

Jezus zegt in Johannes 5 dat Johannes de Doper van hem heeft getuigd, maar ook dat Mozes hen zal aanklagen omdat ze niet geloven wat Mozes heeft geschreven.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl. 

Pinksteren heeft voor christenen speciale betekenis gekregen door de uitstorting van de heilige Geest die op dat feest plaatsvond.
Wat voor feest was het voor de Israëlieten in de tijd van Jezus?


3 % (afgerond)Men vierde het nieuwe jaar.
76 % (afgerond)Het was een oogstfeest. 
7 % (afgerond)Het was het feest van de nieuwe maan.
14 % (afgerond)Men dacht terug aan de bevrijding uit de ballingschap.

Het Pinksterfeest was een oogstfeest, zoals beschreven staat in Leviticus 23 vanaf vers 15.

Eerst was er het feest, waarop de eerste schoof van de gersteoogst moest worden gebracht en dan- 50 dagen later- werd het Pinksterfeest gevierd met graanoffers en offers van rammen en een stier.Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
73% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)