MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 01-06-2020 (niveau 1)eerdere test 01 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 01-06-2020 zo ingevuld: 

Het volk Israël is bevrijd uit de slavernij en gaat onder leiding van Mozes op weg naar het beloofde land. Tijdens deze reis geeft de Heer hun allerlei wetten en voorschriften.

Hij begint met de woorden: "Ik ben de Heer, uw God, die u ........ bevrijd heeft."


2 % (afgerond)uit Kanašn
98 % (afgerond)uit Egypte 

De Israëlieten hebben meer dan vierhonderd jaar als slaven in Egypte moeten werken voor de farao. Na tien plagen heeft de farao het volk laten gaan. Onder leiding van Mozes trekken ze door de woestijn naar het beloofde land Kanaän.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Het Bijbelboek Job is een bijzonder boek omdat we niet weten wanneer Job leefde. Het boek staat in het ........ van de Bijbel.


4 % (afgerond)Nieuwe Testament
96 % (afgerond)Oude Testament 

Het boek Job staat in het Oude Testament. Zijn leefwijze lijkt op die van de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob.

Zie ook onz pagina Job.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de vier evangeliën in de Bijbel is geschreven door Johannes. Hij vertelt over het leven van Jezus. 

Waar doet Jezus het eerste wonderteken?


14 % (afgerond)Op het meer van Galilea.
2 % (afgerond)In Betlehem.
6 % (afgerond)Op het tempelplein.
79 % (afgerond)In Kana. 

Jezus heeft in Kana op een bruiloft water in wijn veranderd. Dit was het eerste wonderteken dat hij deed.

In Betlehem is Jezus geboren. Op het meer van Galilea visten de leerlingen vaak. Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen staat dat de heilige Geest wordt uitgestort.

Er is dan sprake van wind, een soort vlammen en het spreken in allerlei talen door de apostelen van Jezus.

Waar is Jezus zelf als dit gebeurt?


7 % (afgerond)In Jeruzalem, in de zaal waar ook de apostelen zijn.
91 % (afgerond)In de hemel, bij zijn Vader. 
1 % (afgerond)In zijn woonplaats KafarnaŁm.
1 % (afgerond)In Nazaret, bij zijn moeder.

De komst van de Heilige Geest vond tien dagen na de hemelvaart van Jezus plaats.

Jezus was dus in de hemel, maar juist daarom kwam de heilige Geest, zoals Jezus zijn leerlingen had beloofd.Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
91% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)