MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 14-08-2020 (niveau 1)eerdere test 14 AUG geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 14-08-2020 zo ingevuld: 

Wie haalt deze voorwerpen weg, zonder dat koning Saul dit merkt?

 


1 % (afgerond)SamuŽl
2 % (afgerond)Jonatan
97 % (afgerond)David 

Hoewel Davids metgezel hem adviseert Saul te doden met diens eigen speer, doet David dit niet omdat Saul 'Gods gezalfde' is. Hij neemt wel de speer en de waterkruik mee om Saul hier later mee te kunnen confronteren. (1 Samuël 26.)Zie ook debijbel.nl. 

De priester Ezra heeft  een belangrijke rol gespeeld bij de terugkeer van de Israëlieten uit ballingschap.

Na de terugkeer wordt ook de wet van ........ weer voorgelezen.


92 % (afgerond)Mozes 
2 % (afgerond)Ašron
6 % (afgerond)IsraŽl
Jakob

De wet van Mozes is een Bijbelse aanduiding van de wet die God via Mozes aan het volk Israël heeft gegeven.

Aäron is de broer van Mozes en hij was hogepriester tijdens de woestijnreis. Jakob is de zoon van Isaak en de kleinzoon van Abraham. Hij heeft twaalf zonen, waarvan Jozef er een is, en werd later Israël genoemd.Zie ook onz pagina Ezra.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook Christipedia.nl. 

Paulus heeft de christenen vervolgd. Na zijn bekering heeft hij veel gereisd en brieven geschreven. Met Silas komt hij in de gevangenis in Filippi terecht, waar de andere gevangen midden in de nacht aandachtig naar hen luisteren.

Wat zijn Paulus en Silas aan het doen, wat zo de aandacht trekt?


4 % (afgerond)Ze houden een preek.
1 % (afgerond)Ze benoemen eens even haarfijn wat voor onrecht hen is aangedaan.
1 % (afgerond)Ze stellen elkaar vragen over hun verleden.
94 % (afgerond)Ze bidden en zingen lofliederen voor God. 

Paulus en Silas hebben een groot aantal stokslagen gehad, nadat hun de kleren van het lijf gescheurd waren (Handelingen 16:22 en 23). Toch zingen ze lofliederen en bidden ze in de donkere kerker.

Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl. 

Het schip waarmee Jona denkt ver van de Heer vandaan te kunnen vluchten, is in een enorme storm terecht gekomen.

De zeelieden komen erachter dat Jona de schuld is van deze ramp.

Wie stelt/stellen voor om Jona overboord te gooien?


1 % (afgerond)De stuurman.
83 % (afgerond)Jona zelf. 
2 % (afgerond)De kapitein.
13 % (afgerond)De zeelieden.

De Bijbel zegt: "De zeelieden vroegen Jona: 'Wat moeten we met je doen dat de zee ons met rust laat?' Hij antwoordde: 'Gooi me in de zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeergaat.'"Zie ook onz pagina Jona.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
92% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)