MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 10-07-2020 (niveau 1)eerdere test 10 JUL latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 10-07-2020 zo ingevuld: 

Wie heeft deze attributen gebruikt?

 


1 % (afgerond)Een Filistijn.
96 % (afgerond)David 
3 % (afgerond)Saul

De Filistijnse reus Goliat bespotte de God van Israël. David durfde het aan, tegen hem te strijden en hij versloeg Goliat met een slinger en een steen. (1 Samuël 17.)Zie ook onz pagina 1+2 Samuel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Ester is een Joods meisje dat door koning Ahasveros tot koningin is gekozen tijdens de ballingschap in Babylonië. Zij is opgevoed door Mordechai, die de dupe dreigt te worden van een enorme haat tegen de Joden.

Wie fungeert als tussenpersoon tussen Mordechai en de koning?


69 % (afgerond)Ester 
31 % (afgerond)Haman

Koningin Ester verkeerde als geen ander in een positie die haar in staat stelde te communiceren met de koning.Zie ook onz pagina Ester.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handeling wordt verteld over het doen en laten van de apostelen, na de hemelvaart van Jezus.

Als Petrus in de gevangenis zit, werd er 'vol vuur' voor hem gebeden. Door wie?


92 % (afgerond)Door de gemeente (de christenen). 
4 % (afgerond)Door zijn familie.
1 % (afgerond)Door de soldaten.
3 % (afgerond)Door de FarizeeŽn en schriftgeleerden.

Of zijn familie ook aan het bidden was, staat niet in het Bijbelboek Handelingen. De gemeente (de christenen) wordt specifiek genoemd. Een groot gezelschap was bij elkaar gekomen om te bidden, in het huis van de moeder van Johannes Marcus (Handelingen 12:12).Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Wie 'werpen het lot' om een schuldige te kunnen aanwijzen?

 


16 % (afgerond)Jakob en Laban, om te bepalen of Jakob met Rachel of met Lea moet trouwen.
79 % (afgerond)De zeelieden op het schip waarop Jona vlucht voor de Heer. 
5 % (afgerond)Mozes en Ašron tijdens de tien plagen die over Egypte komen.

Mozes en Aäron worden door God naar de farao gestuurd en het is God die de plagen over Egypte laat komen (Exodus 7 t/m 12).

Jakob wil met Rachel trouwen, maar zijn oom Laban geeft hem eerst Lea tot vrouw (Genesis 29).Zie ook onz pagina Jona.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)