MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 15-07-2020 (niveau 2)eerdere test 15 JUL latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 15-07-2020 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Leviticus staat dat twee zonen van Aäron door God gedood worden door een felle vlam die uit het heiligdom komt.

Wat hebben zij verkeerd gedaan?


16 % (afgerond)Ze hebben niet eerst een offer gebracht.
56 % (afgerond)Ze hebben verkeerd vuur naar het heiligdom gebracht. 
28 % (afgerond)Ze hebben zich niet gereinigd.

Nadab en Abihu overtraden alle regels rond het reukoffer. Zo mochten zij het niet brengen, maar alleen Aäron (Exodus 30:7). Het moest samen met het ochtend- of avondoffer gebracht worden (Exodus 30:8) en niet zomaar overdag en het moest een speciaal reukwerk zijn en niet een algemeen reukwerk. Toch veroordeelt God hen hier niet om het overtreden van regels, maar omdat ze het geestelijk inzicht misten dat het offer ontstoken moest worden met het vuur dat net uit de hemel was neergedaald! Pas in Leviticus 16:12 wordt dit een formele regel. 
Priesterdienst voor God, ook de onze, moet dus door de Geest geleid, met geestelijk inzicht verricht worden.Zie ook onz pagina Leviticus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het Bijbelboek Hooglied gaat het over een bruid ('zij') en een bruidegom ('hij'), maar ineens zijn er ook anderen aan het woord. Ze vertellen dat de koning eraan komt met een draagkoets.

Over welke koning spreken zij?


7 % (afgerond)Over koning Jerobeam.
73 % (afgerond)Over koning Salomo. 
21 % (afgerond)Over koning David.

De meisjes in hoofdstuk drie spreken over koning Salomo.

Koning David is zijn vader en Rechabeam zijn zoon.

Jerobeam is koning geworden over het tienstammenrijk, na de scheuring onder Rechabeam.Zie ook onz pagina Hooglied.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Wat maakt Jezus in het Lucasevangelie de mensen duidelijk met het verhaal waarin een verlamde man bij hem gebracht wordt door het dak?


16 % (afgerond)Dat je altijd bij hem mag komen.
7 % (afgerond)Dat hij niet alleen voor de Joden is gekomen maar ook voor de mensen uit andere volken.
11 % (afgerond)Dat je op de sabbat ook mensen mag genezen.
66 % (afgerond)Dat hij de macht heeft om zonden te vergeven. 

Dit verhaal staat in Lucas 5:17-26 en ook in Matteüs 9:1-8 en Marcus 2:1-12.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de brieven in het Nieuwe Testament is geschreven door de apostel Jakobus. Hij zegt dat de mens alle mogelijke soorten dieren heeft weten te temmen: wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren.

Wat kan de mens niet temmen?


10 % (afgerond)De gedachten.
80 % (afgerond)De tong. 
1 % (afgerond)De woede in de mens.
9 % (afgerond)De mens zelf.

Jakobus zegt dat de tong een onberekenbaar kwaad is, vol dodelijk venijn.Zie ook onz pagina Jakobus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
69% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)