MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 15-07-2020 (niveau 3)eerdere test 15 JUL latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 15-07-2020 zo ingevuld: 

In de voorschriften voor het volk Israël wordt gesproken over een rustjaar voor het land; één keer in de zeven jaar mag het niet worden bewerkt.

Maar hoe heet elk vijftigste jaar, waarin niet alleen het land moet rusten, maar ook iedere slaaf weer vrijkomt?


93 % (afgerond)Een jubeljaar. 
Een priesterjaar.
4 % (afgerond)Een sabbatsjaar.
2 % (afgerond)Een Pesachjaar.

Elk vijftigste jaar zou niet alleen een rustjaar zijn, maar ook een heilig jaar waarin iedereen weer vrij zou worden.

Grond die verpand was, zou weer terugkomen in de familie.Zie ook onz pagina Leviticus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De priester Paschur krijgt van God een andere naam als hij de profeet Jeremia stokslagen heeft laten geven en hem heeftopgesloten in de Benjaminpoort.

Welke naam krijgt hij?


14 % (afgerond)Chabassinja
32 % (afgerond)Schear-Jaschub
37 % (afgerond)Magor-Missabib 
18 % (afgerond)Maher- Schalala Chaz Baz

Toen de priester Paschur Jeremia weer uit de gevangenis haalde, zei Jeremia dat hij een andere naam kreeg van de HEER, namelijk Magor-Missabib. Dit betekent 'bron van paniek'.Zie ook onz pagina Jeremia.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Waarom hebben de christenen in Judea God geprezen vanwege Paulus?


8 % (afgerond)Omdat ze zich tot Christus hadden bekeerd.
13 % (afgerond)Omdat hij zich inspande om de gelovigen te bemoedigen.
2 % (afgerond)Omdat hij zich verzoend had met zijn tegenstanders.
78 % (afgerond)Omdat hij het geloof verkondigde dat hij eerder probeerde uit te roeien. 

De Bijbel zegt: "De man die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij toen probeerde uit te roeien."Zie ook onz pagina Galaten.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De apostel Petrus roept de oudsten op om Gods kudde te hoeden en goed toezicht te houden.

Op welke wijze moeten zij dit doen?


25 % (afgerond)Behulpzaam en zorgzaam.
53 % (afgerond)Niet gedwongen, maar vrijwillig. 
22 % (afgerond)Streng, maar rechtvaardig.

God geeft aan oudsten de verantwoordelijkheid over zijn kudde.

Zij dienen dit belangeloos en met toewijding te doen. Oudsten worden door Petrus ook opgeroepen om een voorbeeld te zijn.Zie ook onz pagina 1+2 Petrus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
65% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)