3581 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 06-08-2020 (niveau 2)eerdere test 06 AUG geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 06-08-2020 zo ingevuld: 

Genesis vertelt over de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob. Jakob wil trouwen met Rachel, de dochter van zijn oom Laban. Als bruidsschat biedt hij aan om voor Laban te werken.

Na hoeveel jaar werken trouwt hij met Rachel?


5 % (afgerond)Na tien jaar.
31 % (afgerond)Na veertien jaar.
1 % (afgerond)Na drie jaar.
63 % (afgerond)Na zeven jaar. 

Jakob was zo verliefd op Rachel dat hij bereid was zeven jaar voor haar te werken. Na die zeven jaar kreeg hij echter Rachels zus tot vrouw en dwong zijn schoonvader hem om nog zeven jaar voor Rachel te werken. Hoewel vaak gedacht wordt, dat Jakob dus na veertien jaar met Rachel trouwde, blijkt uit de context dat Jakob beide vrouwen vlak achter elkaar trouwde (Genesis 29:28). Hij was dus al met Rachel getrouwd toen hij de tweede periode van zeven jaar bij Laban werkte.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Daniël had tijdens de ballingschap, evenals zijn drie Joodse vrienden, een hoge functie aan het hof van de koning van Babel.

Daniël bad tot God om uitredding en God toonde hem in een visioen de droom van Nebukadnessar.

Wat deed Daniël daarna?


3 % (afgerond)Hij vertelde aan de wijzen dat er hoop voor hen was.
16 % (afgerond)Hij vroeg eerst Arjoch, de commandant van de koninklijke lijfwacht, het bevel van de koning niet uit te voeren
15 % (afgerond)Hij spoedde zich onmiddellijk naar de koning.
66 % (afgerond)Hij prees de God van de hemel en gaf hem de eer. 

Dat Daniël en zijn drie vrienden zich in deze situatie waarin zij met de dood bedreigd werden tot God wendden, toont de afhankelijkheid en het vertrouwen aan, die zij bezaten in de God van de hemel, die zij dienden.

Nadat Daniël God heeft geprezen gaat hij naar Arjoch. Hij vraagt hem het bevel om de wijzen van Babylonië te doden niet ten uitvoer te brengen. Arjoch neemt Daniël dan snel mee naar de koning.Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Een van de vier evangeliën in de Bijbel is geschreven door Marcus. In Marcus 5 staat het verhaal van een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed.

Wat was de reden dat ze niet bij Jezus in de buurt mocht komen?


De vrouw mocht niet met mensen spreken.
De vrouw mocht niet alleen over straat.
99 % (afgerond)De vrouw was onrein. 
1 % (afgerond)De vrouw mocht niet bij mannen in de buurt komen.

De vrouw was onrein door haar bloedverlies. In de wet in het Oude Testament wordt hierover geschreven.

Zie ook onz pagina Leviticus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Maak het volgende vers uit de brief aan de Hebreeën af.
"Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden ........ ."


3 % (afgerond)en zo wisten de mensen wie Jezus was
3 % (afgerond)en zo leerde hij wie God werkelijk was
60 % (afgerond)en zo kon hij de mensheid redden
34 % (afgerond)en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd 

De Bijbel zegt: "Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd."Zie ook onz pagina HebreeŽn.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
66% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl