3658 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 01-06-2020 (niveau 2)geen eerdere test beschikbaar 01 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 01-06-2020 zo ingevuld: 

Genesis vertelt dat God de hemel en de aarde heeft geschapen.

Wat heeft God op de vijfde dag gemaakt?


5 % (afgerond)Beekjes.
62 % (afgerond)Grote zeemonsters. 
5 % (afgerond)Cactussen.
28 % (afgerond)Olifanten.

Op de vijfde dag maakte God alles wat in het water zwemt en alles wat in de lucht vliegt. De NBV spreekt over grote zeemonsters. De NBG zegt: "Toen schiep God de grote zeedieren."Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Welk tegenargument heeft Jeremia als God hem opdraagt zijn profeet te zijn?


28 % (afgerond)"Ik ben te oud."
50 % (afgerond)"Ik ben te jong." 
5 % (afgerond)"Ik ben bang."
17 % (afgerond)"Ik heb geen gezag."

“Voordat ik je vormde in de moederschoot had ik je al uitgekozen,” zegt God in Jeremia 1:5. Jeremia echter vond zichzelf nog te jong om namens God te spreken.Zie ook onz pagina Jeremia.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het evangelie volgens Matteüs staat dat de Farizeeën aan Jezus vragen of het geoorloofd is om op de sabbat te genezen.

Wat antwoordt Jezus?


76 % (afgerond)"Als een van uw schapen op sabbat in een kuil valt, haalt u dat er toch ook uit?" 
14 % (afgerond)"Als een van uw schapen op sabbat wegloopt, gaat u dat toch ook zoeken?"
1 % (afgerond)"Als een van uw kinderen op sabbat wegloopt, gaat u dat toch ook zoeken?"
8 % (afgerond)"Als een van uw vrienden op sabbat brood nodig heeft, helpt u die vriend toch ook?"

In de Bijbel zegt Jezus: "Stel dat u maar één schaap hebt en dat valt op sabbat in een kuil, wie van u zou het niet vastgrijpen en het er weer uit halen?"Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het evangelie volgens Johannes spreekt Jezus met zijn leerlingen over de heilige Geest. Hij noemt hem Geest van de waarheid en zegt: "De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ........ hem niet en ........ hem niet."


47 % (afgerond)kent, hoort.
7 % (afgerond)gelooft, wil
46 % (afgerond)ziet, kent 
mag, wil

De heilige Geest is niet zichtbaar voor iedereen aanwezig, maar woont in eenieder die gelooft. Jezus zegt in Johannes 14:17 tegen zijn leerlingen: "hij woont in jullie en zal in jullie blijven."Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
59% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl