2940 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Nieuwe Testament | Filippenzen


Kernpunten

  • Doel: Paulus wil de gelovigen in Filippi bedanken voor de gift die zij hebben gestuurd en hen bemoedigen door aan te tonen dat echte blijdschap alleen bij Jezus Christus te vinden is.
  • Schrijver: Paulus
  • Geschreven voor: De gelovigen in Filippi en elders in de wereld.
  • Datering: Omstreeks het jaar 61 vanuit Rome tijdens Paulus’ gevangenschap daar
  • Achtergrond: Paulus en zijn metgezellen stichtten de gemeente in Filippi tijdens de tweede zendingsreis (Handelingen 16:11-40). De gemeente van Filippi was de eerste gemeente in Europa en had aan Epafroditus – een van hun leden – een gift voor Paulus meegegeven (4:18). Paulus zat in die tijd in een Romeinse gevangenis. Hij schrijft deze brief om te bedanken voor de gift en de gelovigen in Filippi te bemoedigen in hun geloof.
  • Sleutelvers: "Wees blij in de Here. Ik zeg het nog eens: verheug u in Hem!" (4:4)
  • Hoofdpersonen: Paulus, Timotheüs, Epafroditus, Euodia en Syntyche.
  • Belangrijke plaatsen: Filippi

Filippenzen in vogelvlucht
Het woord ‘geluk’ roept beelden op van het uitpakken van cadeaus op Sinterklaasavond, hand in hand wandelen met iemand van wie je houdt, verrast worden op je verjaardag, uitbundig lachen om een clown of vakantie vieren op een exotische plaats.


Iedereen wil gelukkig zijn. Ons leven lang streven we dit prachtige ideaal na; we geven geld uit, verzamelen dingen en zijn op zoek naar nieuwe ervaringen. Maar als geluk afhankelijk is van onze omstandigheden, wat gebeurt er dan wanneer het speelgoed roest, geliefden sterven, de gezondheid achteruit gaat, geld gestolen wordt en het feest voorbij is? Vaak vervliegt dan het geluk en komt er wanhoop voor in de plaats. Tegenover ‘geluk’ staat ‘blijdschap’. Blijdschap gaat dieper en is sterker; het is het stille, zekere vertrouwen dat God van ons houdt en in ons leven aan het werk is. Het is de zekerheid dat Hij er zal zijn, wat er ook gebeurt! Geluk hangt af van omstandigheden, maar blijdschap hangt af van Christus.


Filippenzen is Paulus’ brief over blijdschap. De gemeente in die Macedonische stad was voor Paulus een geweldige bemoediging geweest. De gelovigen in Filippi hadden een bijzondere band met Paulus en daarom schreef hij hun persoonlijk, als teken van zijn liefde en genegenheid. Ze hadden hem veel vreugde gegeven (4:1).


De brief aan de Filippenzen is een blij boek, omdat het de nadruk legt op de echte blijdschap van het christenleven. Het begrip ‘blijdschap’ of ‘blij zijn’ komt 16 keer voor en de bladzijden van de brief stralen deze positieve boodschap uit. Het hoogtepunt is de oproep: ‘Wees blij in de Here. Ik zeg het nog eens: verheug u in Hem!’ (4:4).


Paulus had zijn leven toegewijd aan het dienen van Christus. Daarbij had hij verschrikkelijke armoede en grote rijkdom ervaren en alles wat daartussen ligt. Hij kon zelfs vanuit een gevangenis deze brief vol blijdschap schrijven. Wat de omstandigheden ook waren, Paulus had geleerd tevreden te zijn (4:11, 12) en werkelijk blij, omdat hij al zijn aandacht en energie richtte op het kennen (3:8) en gehoorzamen van Christus (3:12, 13).


Zijn wens om boven alles Christus te kennen, komt op een prachtige manier tot uitdrukking in de volgende woorden: ‘Echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met Hem te zijn…Het enige wat ik wil, is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is, waardoor Hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met Hem te lijden en te sterven om uiteindelijk te komen tot de opstanding uit de dood’ (3:8-11).


Laten wij Paulus volgen in dat streven om Jezus Christus meer en meer te leren kennen. Dat is het geheim van een christenleven vol blijdschap.

 

 

Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl