3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Nieuwe Testament | Openbaring


Kernpunten

 • Doel: Het bekendmaken van de volkomen persoonlijkheid van Christus en de gelovigen waarschuwen en bemoedigen.
 • Schrijver: De apostel Johannes.
 • Geschreven voor: De zeven gemeenten in Asia en alle gelovigen elders.
 • Datering: Rond het jaar 95 op het eiland Patmos.
 • Achtergrond: Kennelijk hadden de Romeinse autoriteiten Johannes verbannen naar het eiland Patmos, voor de kust van Asia.
  Johannes, die de mensgeworden Christus met eigen ogen had gezien, krijgt daar een visioen van de verheerlijkte Christus. God openbaart hem ook wat in de toekomst zal gebeuren: het grote oordeel en Gods uiteindelijke overwinning op het kwaad.
 • Sleutelvers: "Gelukkig is hij die deze profetie van de Here voorleest en gelukkig zijn zij die ernaar luisteren en zich eraan houden. Want de tijd dat deze dingen werkelijkheid worden, komt steeds dichterbij." (1:3).
 • Hoofdpersonen: Johannes en Jezus.
 • Belangrijke plaatsen: Het eiland Patmos, de zeven gemeenten en het nieuwe Jeruzalem.
 • Bijzondere kenmerken: Openbaring werd geschreven in een ‘apocalyptische’ stijl – een Joodse literatuurstijl die symbolische beelden gebruikt om hoop (de uiteindelijke overwinning van God) over te brengen op degenen die lijden onder vervolging. De gebeurtenissen worden eerder literair dan chronologisch weergegeven.

 

Openbaring in vogelvlucht
Als een hulpeloze baby kwam Hij deze wereld binnen. Gewikkeld in doeken deed Hij zijn eerste slaapje in een bed van stro. Onderworpen aan zijn tijd en omgeving, groeide Hij op in het door Romeinen bezette Israël. Zijn kinderhandjes groeiden uit tot volwassen handen, sterk en eeltig door het werk in de timmermanswerkplaats van Jozef, zijn aardse vader. Eenmaal volwassen trok Hij door stad en land, richtte Zich op mensen, sprak menigten toe en leidde twaalf mannen op om zijn werk voort te zetten. Wat Hij ook deed, steeds weer werd Hij gehoond door mensen die Hem en zijn invloed in deze wereld niet wensten. Ten slotte werd Hij vals beschuldigd en in een onwettige rechtszaak veroordeeld tot een onwaardige terechtstelling. Hij stierf – er was op Hem gespuugd en gevloekt, Hij was doorboord en aan het kruis gehangen, waarbij iedereen Hem kon bespotten. Jezus, God èn mens, gaf zijn leven volkomen, opdat alle mensen zouden kunnen leven.
Op een moment dat God vaststelt, zal de Here Jezus – opgestaan en naar de hemel teruggekeerd – opnieuw op het wereldtoneel verschijnen. Dan zal iedereen weten dat Jezus Koning is over het heelal!


De mensen die Hem liefhebben, zullen hun Verlosser met vreugde begroeten, met een hart dat overvloeit van lofliederen. Maar zijn vijanden zullen alleen maar angst kennen. De vijanden van Christus – verbonden met Satan – zullen hun legers opstellen tegenover Christus en zijn hemelse legers. Maar wie kan zich verzetten tegen de toorn van God? Christus zal de strijd winnen en voor eeuwig als Overwinnaar regeren! Christus, de nederige en lijdende Dienaar, is ook de sterke en overwinnende Koning en Rechter.


Openbaring is het boek van hoop. Johannes, de goede vriend en apostel van Jezus Christus en ooggetuige van zijn leven, verklaart dat hun overwinnende Heer zeker zal terugkomen om de rechtvaardigen te belonen en de slechte mensen te veroordelen. Maar Openbaring is ook een boek vol waarschuwingen. Het gaat in de gemeenten niet zoals de bedoeling is; daarom roept Christus de gelovigen op zich toe te wijden aan een rechtvaardig leven.
Hoewel Jezus Zich al bijna 2000 jaar geleden aan Johannes openbaarde, geldt dit boek ook vandaag nog als een waarschuwing voor Gods kinderen. Als wij Johannes’ hoopvolle visioen ter harte nemen, kunnen wij moed vatten: Christus zal terugkomen om Gods kinderen te redden en af te rekenen met wie Hem afwijzen.


Johannes begint zijn boek met de uitleg hoe hij deze openbaring van God kreeg (1:1-20). Dan legt hij de speciale boodschappen vast die Jezus hem gaf voor de zeven gemeenten in Asia (2:1-3:22). Plotseling verandert het beeld als voor Johannes’ ogen een mozaïek openbreekt van dramatische en koninklijke beelden. Deze serie visioenen verbeelden de toekomstige opkomst van het kwaad, uitlopend op de verschijning van de antichrist (4:1-18:24). Daarop volgt de overwinning van de Koning der koningen, de bruiloft van het Lam, het laatste oordeel en de komst van het nieuwe Jeruzalem (19:1-22:5). Openbaring eindigt met de belofte van Christus’ spoedige terugkomst (22:6-21) en Johannes’ weergave van een gebed, dat door de eeuwen heen door christenen is herhaald: ‘Amen! Kom, Here Jezus!’ (22:20).

 

Als je Openbaring leest, verbaas je dan met Johannes over het wonderlijke panorama dat Gods geopenbaarde plan je biedt. Luister als Christus de gemeenten waarschuwt en doe elke zonde die je verhouding met Hem in de weg staat, uit je leven weg. Houd moed, je weet dat God alles in handen heeft, dat Christus’ overwinning zeker is en dat ieder die op Hem vertrouwt gered zal worden.

 


Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl