3031 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Nieuwe Testament | Handelingen


Kernpunten

  • Doel: Het vastleggen van een betrouwbaar verslag van het ontstaan en de groei van de Gemeente.
  • Schrijver: Lucas
  • Geschreven voor: Theofilus
  • Datering: Tussen de jaren 63 en 70
  • Achtergrond: Handelingen vormt de schakel tussen het leven van Christus en dat van de Gemeente, tussen de evangeliën en de brieven.
  • Sleutelvers: "Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld." (1:8)
  • Hoofdpersonen: Petrus, Jakobus en Johannes, Stefanus, Filippus, Paulus, Barnabas, Cornelius, Jakobus (broer van Jezus), Timotheüs, Lydia, Silas, Titus, Apollos, Agabus, Ananias, Felix, Festus, Agrippa en Lucas.
  • Belangrijke plaatsen: Jeruzalem, Samaria, Lydda, Joppe, Antiochië, Cyprus, Antiochië in Pisidië, Ikonium, Lystra, Derbe, Filippi, Thessalonica, Berea, Athene, Korinthe, Efeze, Caesarea, Malta en Rome.
  • Bijzondere kenmerken: Handelingen is het vervolg op het Evangelie van Lucas. Omdat het boek Handelingen zo abrupt eindigt, wordt de indruk gewekt dat Lucas van plan was een derde boek te schrijven, waarin hij zijn verslag zou voortzetten.

Handelingen in vogelvlucht
Eén snelle beweging van de vingers, de lucifer ontbrandt en een vlammetje likt langs een houtspaander. Het wordt aarzelend groter, gevoed door hout en zuurstof. De hitte neemt toe en al snel laaien oranjerode vlammen op. Steeds hoger en breder branden ze en verteren het hout. De vonk is een vuur geworden.


Bijna 2000 jaar geleden werd in Palestina ‘een lucifer aangestoken’. Eerst werden slechts enkele mensen in dat stukje van de wereld door dat vuur verwarmd. Maar het greep snel om zich heen en verbreidde zich vanuit Jeruzalem en Judea over de hele wereld.


Handelingen voorziet ons van het ooggetuigenverslag van de vonk en het vuur: de geboorte en groei van de Gemeente. De boodschap van Jezus Christus begon bij de kleine groep van zijn leerlingen in Jeruzalem, doorkruiste het Romeinse Rijk. Door de kracht van de Heilige Geest predikte, onderwees en genas dit moedige groepje en liet het zien wat liefde is. In synagogen, scholen, huizen en rechtszalen, op markten, straten, heuvels, schepen en woestijnwegen: overal waar God hen heen stuurde, werden levens en de geschiedenis veranderd.


Lucas schreef Handelingen als een vervolg op zijn Evangelie. Daarmee is het is een nauwkeurig historisch verslag van de vroege Gemeente geworden. Het is ook een theologisch boek, vol lessen en levendige voorbeelden van het werk van de Heilige Geest, relaties en organisatie in de Gemeente, de betekenis van genade en de wet van de liefde.
Bovendien is Handelingen een bevestigend boek; het laat zien dat wat Christus van Zichzelf vertelde en ons beloofde, waar en betrouwbaar is. Handelingen begint met de uitstorting van de beloofde Heilige Geest en de eerste verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus. Deze evangelisatie onder leiding van de Heilige Geest begint in Jeruzalem en bereikt ten slotte Rome, waardoor bijna het hele Romeinse Rijk de boodschap hoort. Het Evangelie wordt eerst aan de Joden bekendgemaakt. Helaas wijzen zij het als volk telkens weer af. Een minderheid van de Joden neemt de boodschap met blijdschap aan. Maar de voortdurende afwijzing door de meerderheid van de Joden leidde ertoe, dat de nadruk steeds meer kwam te liggen op evangelisatie onder de heidenen. En dat was precies wat Jezus bedoeld had: het Evangelie moest van Jeruzalem naar Judea, naar Samaria en vervolgens naar alle uithoeken van de aarde worden verkondigd (1:8).
Dit bepaalt meteen het patroon van Handelingen. De verkondiging van het Evangelie begint in Jeruzalem (hoofdstukken 1-7), breidt zich uit naar Judea en Samaria (hoofdstuk 8 en verder) en naar de landen buiten Judea (11:19, 13:4 tot het eind van Handelingen).

 

Het tweede deel van Handelingen concentreert zich op Paulus’ zendingsreizen naar de landen ten noorden van de Middellandse Zee. Hij brengt met zijn metgezellen het Evangelie steeds eerst aan de Joden en daarna aan de heidenen. Enkelen van de Joden geloven en vele heidenen nemen de blijde boodschap met vreugde aan. Er ontstaan nieuwe gemeenten en nieuwe gelovigen beginnen te groeien in hun geloof.


Bedenk bij het lezen van Handelingen eens wat de leerlingen overkwam, voel de opwinding met hen mee wanneer de Heilige Geest hen vervult en zij zien hoe duizenden reageren op het Evangelie.


Proef de toewijding waarmee zij al hun bezit en talenten in de handen van Christus leggen. Let op de vrijmoedigheid die de Geest deze eerste gelovigen geeft: vervolgd en bedreigd met de dood grijpen zij elke gelegenheid aan om te getuigen van hun gekruisigde en opgestane Heer. Laten deze Godsmannen en -vrouwen een voorbeeld en aansporing zijn voor Gods kinderen van deze tijd.

 

 

Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl