3581 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 06-08-2020 (niveau 3)eerdere test 06 AUG geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 06-08-2020 zo ingevuld: 

Nadat Jozua de IsraŽlieten in het beloofde land Kanašn gebracht heeft zal het goed met hen gaan als ze de Heer gehoorzamen. Dit gebeurt in het boek Rechters (Richteren) echter niet.

Welke, door IsraŽl gemaakte fout, weegt het zwaarst?


58 % (afgerond)Het dienen van de afgoden, zoals Bašl en Astarte. 
19 % (afgerond)Het in leven laten van de inwoners van Kanašn in plaats van hen uit te roeien.
6 % (afgerond)Het houden van een gedeelte van de buit in plaats van alles te vernietigen.
18 % (afgerond)Het zich vermengen met de inwoners van Kanašn.

In de eerste twee hoofdstukken van het boek Rechters wordt duidelijk dat alles wat het volk fout doet, ten grondslag ligt aan het meest zwaarwegende: het dienen van de afgoden.


Zie ook onz pagina Rechters.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Psalm 126 is een pelgrimslied. De schrijver zit in de ellende en denkt aan de vreugde van Sion toen de HEER haar lot keerde: “Een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich.”

Elders in de Bijbel staat de tekst: “Eens zal hij je mond weer vullen met gelach, de vreugde van je lippen laten klateren.”

Waar staat dit?

 


33 % (afgerond)In Job. 
10 % (afgerond)In Ruth.
57 % (afgerond)In Klaagliederen.

Zie Bildads eerste betoog. (Job 8:21.)Zie ook onz pagina Job.
Zie ook debijbel.nl. 

Johannes vertelt over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de zogenaamde Jakobsbron.

Jakob heeft het stuk land dat nabij deze bron ligt gegeven aan zijn zoon ........ .


27 % (afgerond)Benjamin
16 % (afgerond)Ruben
39 % (afgerond)Jozef 
18 % (afgerond)Juda

Jakob gaf het stuk land aan Jozef.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl. 

Als het zesde zegel wordt verbroken ziet Johannes dat er een zware aardbeving komt.

Wat gebeurt er met de zon en de maan?


16 % (afgerond)De zon wordt bedekt en de maan wordt zwart.
72 % (afgerond)De zon wordt zwart en de maan bloedrood. 
1 % (afgerond)De zon en de maan verplaatsen zich.
11 % (afgerond)Er gebeurt niets met de zon en de maan, maar de sterren vallen op de aarde.

Als het zesde zegel wordt verbroken wordt de aarde getroffen door ongekende rampen. Zie Openb. 6:12-14.Zie ook onz pagina Openbaring.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
50% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl