3580 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 14-07-2020 (niveau 1)eerdere test 14 JUL latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 14-07-2020 zo ingevuld: 

Welke twee vrouwen zijn schoonmoeder en schoondochter van elkaar?


1 % (afgerond)Maria en Eva
99 % (afgerond)No÷mi en Ruth 

In het Oude Testament van de Bijbel staat het boek Ruth. Hierin staat de geschiedenis van No÷mi die met haar schoondochter Ruth vanuit Moab terugkomt in Betlehem, als daar de hongersnood voorbij is.
Eva is de vrouw van Adam; samen zijn zij de eerste mensen op aarde.
Maria is de moeder van Jezus.

Zie ook onz pagina Ruth.
Zie ook debijbel.nl. 

De Psalmen, in het Oude Testament van de Bijbel, zijn liederen. Een bekende psalm van David is psalm 23, waarin David zegt dat de Heer zijn herder is.

Welke herdersbenodigdheden noemt hij?


8 % (afgerond)De slinger en de steen.
8 % (afgerond)De stok en de slinger.
84 % (afgerond)De stok en de staf. 

In psalm 23:4 zegt David: "Uw stok en uw staf, zij geven mij moed." Een andere vertaling zegt: "Uw stok en uw staf, die vertroosten mij." (HSV en NBG)Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het evangelie volgens Marcus vraagt Jezus aan zijn leerlingen (discipelen): "Wie zeggen de mensen dat ik ben?" Er komen diverse antwoorden en dan vraagt Jezus: "Wie ben ik volgens jullie?" 

Wie van de leerlingen zegt dan dat Jezus de messias is?


5 % (afgerond)Judas
95 % (afgerond)Petrus 
Abraham

Petrus getuigt dat Jezus de messias is.

Judas is de leerling die Jezus later zal verraden.

Abraham is iemand uit het Oude Testament; een van de aartsvaders van het volk Israël.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Paulus heeft, nadat hij tot bekering is gekomen, veel reizen gemaakt en brieven geschreven. Hij stelt de christenen in Rome de volgende vraag: "Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de heidenen?" Zeker, want er is maar één God, en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op dezelfde grond als rechtvaardigen aannemen.

Op welke grond doet hij dit?


87 % (afgerond)Op grond van hun geloof. 
13 % (afgerond)Op grond van hun goede werken.

Paulus schrijft: "Want er is maar één God, en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen."Zie ook onz pagina Romeinen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
91% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl