3581 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 14-07-2020 (niveau 3)eerdere test 14 JUL latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 14-07-2020 zo ingevuld: 

Deze afbeelding stelt het altaar van Baäl voor.

Met welke list doodt Jehu de dienaren van Baäl?

 


9 % (afgerond)Hij nodigt hen uit voor een herdenkingsbijeenkomst voor Achab en Izebel.
19 % (afgerond)Met een hinderlaag als zij op weg zijn naar de tempel van Bašl.
72 % (afgerond)Hij kondigt een feestelijke samenkomst ter ere van Bašl af. 

In 2 Koningen 10 staat dat Jehu een samenkomst afkondigt. Hij organiseert dit als een feest vol pracht en praal, maar uiteindelijk worden alle dienaren van Baäl gedood.Zie ook onz pagina 1+2 Koningen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Daniel profeteert dat een verachtelijk man, aan wie geen koninklijke waardigheid is verleend, strijdkrachten op de been brengt; die zullen het heiligdom ontwijden, het dagelijks offer afschaffen, verwoesting aanbrengen en een afgodsbeeld oprichten.

Wat zullen degenen doen, die hun God trouw zijn?


3 % (afgerond)Oorlog gaan voeren.
20 % (afgerond)Vluchten.
55 % (afgerond)God aanroepen voor hulp.
22 % (afgerond)Zich met kracht verzetten. 

Daniel schrijft: "Degenen die zich niet houden aan het verbond, verleidt hij op listige wijze tot afvalligheid, maar degenen die hun God trouw zijn, zullen zich met kracht verzetten."Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het evangelie volgens Marcus staat dat Jezus twaalf apostelen had. Waar stelde hij deze apostelen aan?


18 % (afgerond)Op het meer van Galilea.
36 % (afgerond)Op een berg. 
29 % (afgerond)In KafarnaŁm.
17 % (afgerond)In Jeruzalem.

Jezus ging de berg op en riep degenen op wie hij de keuze had laten vallen. Ze kwamen naar Jezus toe en hij stelde hen aan als apostelen.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Waar is de apostel Petrus op het moment dat hij geroepen wordt om naar Cornelius te gaan?


83 % (afgerond)In Joppe, bij Simon de leerlooier. 
9 % (afgerond)In AntiochiŽ.
3 % (afgerond)Bij Priscilla en Aquila.
6 % (afgerond)In Jeruzalem.

In de Bijbel staat dat Petrus verbleef bij Simon de leerlooier in Joppe, ook wel Jafo en tegenwoordig Jaffa genoemd.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
53% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl