3340 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 31-01-2023 (niveau 2)eerdere test 31 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 31-01-2023 zo ingevuld: 

Welke functie hebben de hoorns van dit altaar?

 

 


52 % (afgerond)De hogepriester voltrekt n keer per jaar de verzoeningsrite met bloed aan de hoorns van het reukofferaltaar. 
16 % (afgerond)Op Grote Verzoendag, bindt de hogepriester de zondebok vast aan de hoorns van het altaar.
31 % (afgerond)De vier hoorns symboliseren de vier hoeken van de aarde.

De Bijbel zegt: "Eenmaal per jaar moet Aäron aan de hoorns van dit altaar de verzoeningsrite voltrekken met het bloed van het reinigingsoffer, en alle komende generaties moeten dit gebruik in stand houden. Dit altaar is voor de HEER allerheiligst." (Exodus 30:10).

Op de Grote Verzoendag zijn er twee bokken nodig als reinigingsoffer of zondoffer zoals het in de HSV genoemd wordt. Hiervan komt ons woord zondebok. Van de eerste bok komt alleen het bloed in de heilige ruimte achter het voorhangsel. Op de tweede bok werden de zonden van het volk gelegd. Daarna werd de bok levend de woestijn in gestuurd. Zie Leviticus 16.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Koning Nebukadnessar van Babel droomt van een boom, die een beeld is van hemzelf. Er daalt een wachter, een heilige engel, uit de hemel neer.

Wat gebeurt er, op diens bevel, met de boom?


9 % (afgerond)Die wordt een schaduwplaats voor vogels.
4 % (afgerond)Die neemt toe in omvang.
5 % (afgerond)Die draagt steeds meer vrucht.
81 % (afgerond)Die wordt geveld. 

De wachter, een engel die uit de hemel neerdaalde, gaf in dit beeld van de boom, die spreekt van koning Nebukadnessar, aan dat er een eind zou komen aan zijn heerschappij. Alleen een wortelstronk bleef in de aarde staan. Dit wees erop dat hij wel in beperkte zin zou blijven voortbestaan.Zie ook onz pagina Danil.
Zie ook debijbel.nl. 

De profeet Amos was ........ van beroep.


92 % (afgerond)schapenfokker 
2 % (afgerond)visser
6 % (afgerond)wetgeleerde

Amos profeteerde in de achtste eeuw voor Christus, in de tijd van koning Uzzia en Jerobeam de tweede. Hij keerde zich tegen de rijke bovenklasse die de arme onderklasse onderdrukte en uitbuitte.

Zijn beroep wordt vermeld in Amos 1:1.Zie ook onz pagina Amos.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De apostel Paulus schrijft aan de christenen in Tessalonica: "Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God ........ de doden bij zich zal halen, samen met Jezus zelf."


53 % (afgerond)door Jezus 
1 % (afgerond)door hun toewijding
44 % (afgerond)door hun geloof
2 % (afgerond)door hun gelovig gebed

De NBV zegt: "Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij zich zal halen, samen met Jezus zelf."

 

NBG: "Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.Zie ook onz pagina 1+2 Tessalonicenzen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
70% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl