3340 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 31-01-2023 (niveau 3)eerdere test 31 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 31-01-2023 zo ingevuld: 

De eerste negen hoofdstukken van 1 Kronieken bestaan vooral uit geslachtsregisters. Van sommige personen wordt een bijzonderheid genoemd.

Zo wordt de naam van ........ verbonden aan het verdelen van de aarde.


49 % (afgerond)Peleg 
16 % (afgerond)Joktan
21 % (afgerond)Jozua
13 % (afgerond)Eber

De Bijbel zegt: "Nakomelingen van Sem: Elam, Assur, Arpachsad, Lud en Aram, Us, Chul, Geter en Mesech. Arpachsad was de vader van Selach, en Selach de vader van Eber. Eber kreeg twee zonen. De ene heette Peleg; in zijn tijd werd de aarde verdeeld. De andere heette Joktan." (1 Kronieken 1:17-19.)Zie ook onz pagina 1+2 Kronieken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Welk bevel geeft koning Darius de Meder aan iedereen in het machtsgebied van zijn koninkrijk nadat God Daniël uit de leeuwenkuil gered heeft?


Om hun eigen goden gering te achten.
18 % (afgerond)Om de God van DaniŽl te aanbidden en aan hem te offeren.
18 % (afgerond)Om alleen nog de God van DaniŽl te gehoorzamen.
64 % (afgerond)Om eerbied en ontzag te tonen voor de God van DaniŽl. 

Koning Darius is onder de indruk van God als hij zegt: "Hij is de levende God die bestaat tot in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronde en zijn heerschappij is zonder einde. Hij redt en bevrijdt en doet tekenen en wonderen in de hemel en op aarde; hij heeft Daniël uit de klauwen van de leeuwen gered." Toch komt Darius als Oosters vorst niet los van zijn meergodendienst als hij beveelt dat iedereen eerbiedig ontzag moet hebben voor de God van Daniel.Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Jezus vertrekt naar de omgeving van Tyrus en neemt zijn intrek in een huis. Er komt een vrouw naar hem toe, die over hem gehoord heeft en ze valt voor zijn voeten neer.

Zij is geen Jodin, maar een ........ vrouw.


8 % (afgerond)Filistijnse
26 % (afgerond)Moabitische
64 % (afgerond)Syro-Fenicische 
1 % (afgerond)Libanese

De vrouw was van Syro-Fenicische afkomst en geen Jodin. Zie Marcus 7:26.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl. 

Door de eerste christenvervolging te Jeruzalem worden de gelovigen verstrooid. Al rondtrekkende verkondigen zij het woord van God. 

Filippus bijvoorbeeld gaat naar de stad ........ .


5 % (afgerond)Berseba
36 % (afgerond)Samaria 
24 % (afgerond)Joppe
35 % (afgerond)Caesarea

Filippus gaat naar de stad Samaria. Zie Handelingen 8:5.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
53% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl