2940 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 24-07-2024 (niveau 1)eerdere test 24 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 24-07-2024 zo ingevuld: 

Wanneer wordt dit teken voor het eerst genoemd in de Bijbel?

 

 


96 % (afgerond)Bij het verhaal van Noach, als de zondvloed voorbij is. 
2 % (afgerond)Bij het scheppingsverhaal.
1 % (afgerond)Bij het verhaal van Abraham, als hij op reis moet vanuit Ur (in het huidige Irak) naar het beloofde land.
1 % (afgerond)Bij het verhaal van de toren van Babel, als alle volken over de aarde verspreid raken.

God ziet de slechtheid van de mensen en ze kwetsen God. Daarom besluit God alles weg te vagen door de zondvloed. Hij bedenkt ook een reddingsplan, de mensen krijgen toch nog een kans: Noach moet een ark bouwen. De mensen luisteren echter niet en alleen Noach en zijn gezin worden gered (en ook dieren). Als de zondvloed voorbij is dan sluit God een verbond met Noach en zijn nakomelingen en met de dieren: "Ik sluit met jullie dit verbond: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen." (Genesis 9:11).

Als teken van dit verbond maakt God de regenboog. God zegt: "Als Ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal Ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat Ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’" (Genesis 9:16-17).Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Al vóórdat Hanna in verwachting is van Samuel, voelt zij dat haar zoon een bijzondere taak van God krijgt. Zij brengt hem als hij nog een klein jongetje is, naar de tempel. Daar groeit hij op bij Eli, de hogepriester en krijgt hij ook zelf een roeping van God.

Hoe wordt de jonge Samuel door God geroepen?


5 % (afgerond)De priester Eli krijgt een boodschap van de HEER voor Samuel.
95 % (afgerond)Op een nacht hoort hij tot vier keer toe een stem zijn naam roepen. 

De jonge Samuel slaapt in het heiligdom van de HEER vlak bij de ark van het verbond. Op een nacht hoort hij een stem die zijn naam roept. Hij denkt dat de oude priester Eli hem roept, en gaat naar hem toe. Eli heeft niet geroepen. Dit herhaalt zich nog twee keer en dan realiseert Eli zich dat het de HEER is die Samuel roept. Hij zegt Samuel wat hij moet doen. Als God Samuel dan voor de vierde keer roept zegt Samuel: “Spreek, uw dienaar luistert." En dan spreekt God verder met Samuel.Zie ook onz pagina 1+2 Samuel.
Zie ook debijbel.nl. 

Welk Bijbelboek in het Oude Testament volgt op het boek Ezra?


1 % (afgerond)Genesis
2 % (afgerond)Lucas
97 % (afgerond)Nehemia 

Genesis is het eerste Bijbelboek.

Lucas staat in het Nieuwe Testament.Zie ook onz pagina Ezra.
Zie ook christipedia.nl. 

Na de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel volgt het boek Handelingen. Hierin staat dat Paulus de christenen heeft vervolgd en na zijn bekering een apostel is geworden.

Is Paulus op zijn reizen in Europa geweest?


5 % (afgerond)nee.
95 % (afgerond)ja. 

In verschillende gedeeltes in Handelingen staat waar Paulus op zijn reizen geweest is; ook in Rome.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
96% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl