4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 16-01-2019 (niveau 1)eerdere test 16 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 16-01-2019 zo ingevuld: 

In Genesis, het eerste boek van de Bijbel, staat dat de mensen ooit allemaal dezelfde taal spraken. Ze wilden dicht bij elkaar blijven wonen en bedachten een plan om niet over de aarde verspreid te worden.

Wat wilden ze doen?


2 % (afgerond)Een gebarentaal ontwikkelen die iedereen kon begrijpen.
4 % (afgerond)Een stad bouwen met een metersdikke muur eromheen.
94 % (afgerond)Een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikte. 
Bewakers aanstellen zodat niemand de kans kreeg te vertrekken.

Na de zondvloed, waarbij Noach met zijn gezin en de dieren gered werden in de ark, werd op aarde één taal gesproken. De mensen trokken naar het oosten en vestigden zich in Sinear (Genesis 11:1 en 2). Ze besloten een stad te bouwen met een toren tot in de hemel, maar de Heer greep in en verwarde hun spraak. De stad kreeg toen de naam Babel.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl. 

Als het volk Israël na een lange woestijnreis bij het beloofde land komt, worden er verkenners (spionnen) uitgezonden om het land te bekijken. Zij krijgen de opdracht om ook vruchten van het land mee te brengen.

Welke vruchten brengen ze mee om aan te tonen hoe goed het land is?


55 % (afgerond)druiven 
6 % (afgerond)citrusvruchten
39 % (afgerond)vijgen

De verkenners brachten een druiventros mee die zo groot was dat ze hem met z'n tweeŽn aan een stok moesten dragen.

Zie ook onz pagina Numeri.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Matteüs. Hij vertelt over Johannes de Doper, die mensen doopte in de ........ .


98 % (afgerond)Jordaan 
2 % (afgerond)Rietzee (Rode Zee)

Johannes doopte mensen die zich bekeerd hadden. Hij deed dit in de rivier de Jordaan (Matteüs 3).

Mozes trok met het volk Israël uit Egypte op weg naar het beloofde land, door de Rietzee (Exodus 13:17-15:21).Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Lucas. Hij zegt dat de leerlingen (discipelen) aan Jezus vragen of hij hun wil leren bidden.

Jezus zegt dan onder andere dat ze moeten zeggen: "Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw ........ komen."


1 % (afgerond)Zoon
99 % (afgerond)koninkrijk 
nieuwe hemel en nieuwe aarde

Een deel van 'Het onze Vader', zoals dit gebed genoemd wordt, staat vermeld in het evangelie volgens Lucas. Het gebed, zoals het bekend is, begint met "Onze Vader, die in de hemel bent." (Dit staat niet in Lucas.) Gevolgd door: "Laat uw naam geheiligd worden." Of, meer bekend: "Onze vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome."Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
87% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl