4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 16-01-2019 (niveau 2)eerdere test 16 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 16-01-2019 zo ingevuld: 

In het vijfde boek van de Bijbel, in Deuteronomium, worden verschillende voorschriften genoemd. Zo wordt er bijvoorbeeld gezegd wat men niet moet doen als men een verdwaald rund of schaap van een ander aantreft.

Wat moet men dan niet doen?


16 % (afgerond)Zijn schouders erover ophalen. 
13 % (afgerond)Het dier slachten.
71 % (afgerond)Het zichzelf toe-eigenen.

In Deuteronomium 22:1 staat: "Als u een verdwaald rund of schaap van een ander aantreft, moet u daar niet uw schouders over ophalen.Zie ook onz pagina Deuteronomium.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het Bijbelboek Job staat dat Job alles kwijtraakt: zijn bezittingen, zijn kinderen, maar ook zijn gezondheid. Jobs vrouw raadt hem aan: "Vervloek God toch en sterf."

Wat is Jobs antwoord?


2 % (afgerond)"Waarom help je mij niet in plaats van me af te vallen?"
32 % (afgerond)"Wat je zegt komt niet van God, maar van Satan."
5 % (afgerond)"Vrouw, hoe kun je zoiets zeggen!"
60 % (afgerond)"Je woorden zijn de woorden van een dwaas." 

Job zegt: "Je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden (Job 2:10)?"Zie ook onz pagina Job.
Zie ook debijbel.nl. 

In hoofdstuk 10 van het evangelie volgens Lucas zegt Jezus tegen 72 van zijn volgelingen dat ze in tweetallen naar de plaatsen moeten gaan die hij later ook gaat bezoeken. Hij geeft hun daarbij een aantal opdrachten mee.

Welke opdracht geeft Jezus niet?


19 % (afgerond)"Eet en drink wat je wordt aangeboden."
28 % (afgerond)"Neem GEEN geld mee."
35 % (afgerond)"Ga van het ene huis naar het andere." 
18 % (afgerond)"Genees de zieken."

Jezus geeft de opdracht dat ze geen geld, tas of sandalen mee mogen nemen op hun reis. Ze moeten juist niet van het ene huis naar het andere gaan, maar ze moeten als ze welkom zijn in een huis daar blijven en de tijd nemen om te eten en drinken wat ze aangeboden wordt en zieken genezen.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl. 

Aan wie legt Jezus na zijn opstanding uit, alles wat over hem geschreven staat in de Schriften?


1 % (afgerond)Aan de FarizeeŽn.
1 % (afgerond)Aan de Joden.
17 % (afgerond)Aan de leerlingen.
81 % (afgerond)Aan de EmmaŁsgangers. 

Na zijn opstanding legde Jezus aan de Emmaüsgangers uit dat 'de Christus eerst moest lijden, voordat hij in zijn heerlijkheid zou ingaan'.Zie ook onz pagina De Bijbel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
48% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl