4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 10-12-2018 (niveau 2)geen eerdere test beschikbaar 10 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 10-12-2018 zo ingevuld: 

Genesis vertelt over de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob.

De grote hoeveelheid nakomelingen die God aan Abraham belooft, wordt vergeleken met ........ .


3 % (afgerond)waterdruppels in de zee
de bomen in het veld
1 % (afgerond)vogels in de lucht
96 % (afgerond)de sterren aan de hemel Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het boek Jesaja staat dat koning Hizkia gasten uit Babylonië op bezoek krijgt die hem een brief en geschenken van hun koning komen brengen.

Hoe ontvangt Hizkia hen?


13 % (afgerond)Hij ontvangt hen onder tranen.
41 % (afgerond)Hij ontvangt hen hartelijk. 
6 % (afgerond)Hij ontvangt hen niet.
40 % (afgerond)Hij ontvangt hen, maar is wantrouwend.

Na een periode van ernstige ziekte, waarvan Hizkia door Gods hand weer hersteld was, kreeg hij gezanten van Merodach-Baladan, de koning van Babylonië, op bezoek met geschenken. Er was niets in zijn paleis of rijk dat Hizkia hun niet liet zien in een uitgebreide rondleiding. Vlak daarna profeteerde Jesaja dat alle rijkdom van Hizkia naar Babel zou worden gebracht.Zie ook onz pagina Jesaja.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het Bijbelboek Handelingen staat dat de apostel Paulus en zijn medewerker Silas gevangen zitten in de gevangenis van Filippi.

Waarom wil de gevangenbewaarder van Filippi zichzelf doden met het zwaard?


94 % (afgerond)Hij denkt dat de gevangenen ontsnapt zijn. 
4 % (afgerond)Hij is bang voor de ontsnapte gevangenen.
Hij heeft een slecht huwelijk.
1 % (afgerond)Hij heeft geen zin meer in het leven.

In de Bijbel staat dat er een aardschok kwam en dat de gevangenbewaarder wakker schrok en dacht dat de gevangenen ontsnapt waren.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

De herders hebben in het veld bij Betlehem te horen gekregen dat hun redder is geboren.

Wat is de reden dat ze op zoek gaan naar het kind?


22 % (afgerond)Ze zien de ster schijnen boven Betlehem.
22 % (afgerond)Ze willen zien of het waar is. 
5 % (afgerond)Een andere engel vertelt hun dat ze meteen moeten vertrekken.
51 % (afgerond)De engel geeft hun de opdracht om te gaan.

De Bijbel zegt: "Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt."Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
63% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl