4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 12-12-2018 (niveau 1)eerdere test 12 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 12-12-2018 zo ingevuld: 

Nadat Jozef door zijn broers in een put gegooid is, wordt hij door hen verkocht aan Midjanitische kooplieden.

Naar welk land nemen die Jozef mee?


3 % (afgerond)Naar SyriŽ
1 % (afgerond)Naar Edom.
3 % (afgerond)Naar Moab.
93 % (afgerond)Naar Egypte. 

Jozef werd door zijn broers verkocht aan slavenhandelaren, die hem verkochten aan Potifar, de commandant van de lijfwacht van de Egyptische farao.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl. 

Het volk Israël vierde een aantal feesten per jaar. De voorschriften daarvoor vinden we in de Bijbel, met name in het boek Leviticus.

Op Grote Verzoendag moet een dier, figuurlijk beladen met de zonden van het volk, de woestijn in gestuurd worden. Wat voor dier is dat?


1 % (afgerond)Een ree.
6 % (afgerond)Een kameel.
31 % (afgerond)Een lam.
62 % (afgerond)Een geitenbok. 

Tijdens Grote Verzoendag moesten er twee geitenbokken worden genomen.De een moest worden geslacht en de ander werd -beladen met de zonden van het volk- de woestijn in gestuurd. Het was het teken dat de zonden waren weggenomen en vergeven.
Uiteraard ziet dit op het offer van Christus, die ook de zonden op zich nam.
Hier komt ook onze uitdrukking 'hij is de zondebok' vandaan.

Zie ook onz pagina Leviticus.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Matteüs staat dat Jezus 's nachts over het water naar de boot van zijn leerlingen (discipelen) loopt. Een van hen zegt: "Heer, als u het bent, zeg dan dat ik ........ naar u toe moet komen."


6 % (afgerond)door het water
94 % (afgerond)over het water 

Petrus vraag of hij over het water naar Jezus toe mag komen. Jezus antwoordt heel eenvoudig met: "Kom!" (Matteüs 14:28 en 29.)

Over het water lopen is een wonder; door het water lopen niet.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

WAAR of NIET WAAR: Deze wierook is een van de drie geschenken die de herders uit Betlehem meenamen voor het kindje Jezus.

 


75 % (afgerond)waar
25 % (afgerond)niet waar 

In de Bijbel staat niet dat de herders een geschenk meenamen voor het kindje Jezus. (Lucas 2.)

De magiërs (wijzen) uit  het Oosten namen wel goud, wierook en mirre mee. (Matteüus 2.)Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
69% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl