4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 17-12-2018 (niveau 2)eerdere test 17 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 17-12-2018 zo ingevuld: 

In Genesis wordt onder andere verteld over de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob.

WAAR of NIET WAAR: Isaak is de oudste zoon van Abraham.


79 % (afgerond)niet waar 
21 % (afgerond)waar

Hoewel Isaak wel de enige erfgenaam van Abraham was (Genesis 25:5), was hij niet diens enige zoon en zelfs niet de eerste zoon.

Toen Abraham en Sara geen kinderen kregen, bedacht Sara dat Abraham met haar slavin zou slapen. De zoon van die slavin zou dan als kind van Abraham en Sara gelden (Genesis 16:2). God had echter beloofd dat Abraham en Sara zélf een kind zouden krijgen en die belofte werd vervuld door de geboorte van Isaak.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Volgens het visioen dat de profeet EzechiŽl krijgt, moeten de IsraŽlieten per stam het stamgebied opdelen.
Hoe moeten ze dit doen?


34 % (afgerond)Door toedeling door de priester.
64 % (afgerond)Door een loting. 
2 % (afgerond)Door onderlinge strijd.

De IsraŽlieten moeten het land onderling verdelen d.m.v. een loting. Ook de vreemdelingen (Palestijnen) die bij hen wonen zullen door deze loting in de toekomst plek tussen de stammen van IsraŽl krijgen.Zie ook onz pagina EzechiŽl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Op Malta, waar Paulus na een schipbreuk terechtkomt, verwacht men dat hij plotseling zal sterven.

Waarom?


15 % (afgerond)Hij krijgt plotseling hoge koorts.
3 % (afgerond)Hij krijgt een heftige epileptische aanval.
80 % (afgerond)Hij wordt gebeten door een gifslang. 
3 % (afgerond)Hij struikelt en valt van een rots.

In de Bijbel staat dat Paulus door een gifslang gebeten werd en deze van zijn hand afschudde boven het vuur en er tot verbazing van de eilandbewoners niets gebeurde.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Maria, de moeder van Jezus, is familie van Zacharias en Elisabet.

Zacharias en Elisabet weten dat ze een zoon zullen krijgen.

Hoe zijn ze dit te weten gekomen?†


4 % (afgerond)Elisabet heeft dit in een droom gehoord.
5 % (afgerond)Zacharias heeft dit in een droom gehoord.
1 % (afgerond)Een profeet heeft dit verteld.
90 % (afgerond)Een engel van de Heer heeft dit verteld. 

De Bijbel zegt: "Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren."Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl