4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 18-12-2018 (niveau 2)eerdere test 18 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 18-12-2018 zo ingevuld: 

Waar stond deze tafel in de tabernakel?

 


23 % (afgerond)In het allerheiligste (het heilige der heiligen).
77 % (afgerond)In het heilige. 

De tabernakel bestond uit de voorhof en een tent met twee kamers, het heilige en het allerheiligste (=het heilige der heiligen). Deze kamers waren van elkaar gescheiden door een gordijn, het voorhangsel.

De tafel van de toonbroden stond in het heilige tegenover de gouden kandelaar. In het heilige stond ook het reukofferaltaar.

De Bijbel zegt: "Hij zette de tafel aan de noordkant van de tabernakel, de ontmoetingstent, buiten het voorhangsel, en schikte daarop het brood, ten overstaan van de HEER, zoals de HEER hem had opgedragen." (Exodus 40:22-23.)Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Ester is een Joods meisje dat door koning Ahasveros tot koningin is gekozen tijdens de ballingschap in Babylonië.

Wat is uiteindelijk de reden waarom Ester koningin wordt?


75 % (afgerond)Om een instrument in Gods hand te zijn. 
4 % (afgerond)Ze had zich aangemeld als kandidaat-koningin.
17 % (afgerond)Ze deed mee aan een schoonheidswedstrijd.
5 % (afgerond)Het Joodse volk had haar voorgedragen.

Door de beschikking van God wordt koningin Ester degene die de totale uitroeiing voorkomt van het Joodse volk in PerziŽ (Ester 4:14).

Zie ook onz pagina Ester.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Hosea vergelijkt God zich met een moeder die haar kind grootbrengt. Vul de zin aan: “Terwijl ik het toch was die Efraïm leerde ........ .”


75 % (afgerond)lopen 
11 % (afgerond)drinken
2 % (afgerond)eten
13 % (afgerond)praten

De Bijbel zegt: “Terwijl ik het toch was die Efraïm leerde lopen en hem op mijn arm nam.”

God heeft alle zorg besteed aan zijn volk, maar ze hebben God verlaten.Zie ook onz pagina Hosea.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Matteüs wordt verteld over de geboorte van Jezus. In het eerste hoofdstuk staat nog een andere naam: 'Immanuel'.

Wat betekent deze naam?


1 % (afgerond)God is het die draagt.
96 % (afgerond)God met ons. 
2 % (afgerond)God is het die troost.
1 % (afgerond)God, degene die vergeeft.

De Bijbel zegt: "De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent, God met ons."Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl