4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 18-12-2018 (niveau 3)eerdere test 18 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 18-12-2018 zo ingevuld: 

Na de doortocht door de Rietzee krijgt Israël te kampen met veel tegenstanders.

De ........ binden als eerste de strijd aan tegen Israël.


3 % (afgerond)Egyptenaren
14 % (afgerond)Moabieten
15 % (afgerond)Amorieten
68 % (afgerond)Amalekieten 

De Egyptische farao en zijn leger waren verdronken in de Rietzee.

De geschiedenissen van de confrontaties met de Amorieten en de Moabieten staan beschreven in het boek Numeri vanaf hoofdstuk 21:21. Dit speelt zich later af, als de Israëlieten verder rondtrekken.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl. 

Op de berg Karmel gaat Elia de strijd aan met de profeten van de Baäl.

Waar ligt de berg Karmel op de kaart?

 

 


13 % (afgerond)Punt II
50 %Punt III 
38 % (afgerond)Punt I

De Karmel is een gebergte dat een uitloper is van het gebergte van Efraïm.

Het scheidde de stam Aser ten zuiden van de stam Issachar. De Karmel eindigt in de Middellandse zee. De hoogte van deze berg is 546 meter.

Punt I markeert het gebied vlakbij de berg Hermon.

Punt II is niet zozeer een berg maar de plaats Esjon-Geber. Dit ligt in de buurt van tegenwoordige Eilat.Zie ook onz pagina 1+2 Koningen.
Zie ook debijbel.nl. 

In Marcus 10 wordt verteld over een blinde man, Bartimeüs.

Van wie was hij de zoon?


5 % (afgerond)Van ZacheŘs.
75 % (afgerond)Van TimeŘs. 
16 % (afgerond)Van ZebedeŘs.
3 % (afgerond)Van TimoteŘs.

 

Zebedeüs was de vader van Jakobus en Johannes, twee van Jezus' leerlingen. Zacheüs was een tollenaar die in een boom klom. We weten niet of hij kinderen had. Timoteüs was een leerling van Paulus.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl. 

Het kindje Jezus is geboren in Betlehem, in Israël. Kort na zijn geboorte vluchten Jozef en Maria met hem naar Egypte. Daar verblijven zij enige tijd. Welke profeet uit het Oude Testament had al geprofeteerd dat God had gezegd: "Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen."


29 % (afgerond)Jesaja
24 % (afgerond)Micha
32 % (afgerond)Hosea 
14 % (afgerond)Zacharia

De Bijbel zegt: "Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: "Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen."

Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
56% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl