4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 20-12-2018 (niveau 1)eerdere test 20 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 20-12-2018 zo ingevuld: 

Waar komt de uitdrukking 'een Babylonische spraakverwarring' vandaan?


1 % (afgerond)Van Danil en zijn drie vrienden, die de landstaal niet spraken tijdens de Babylonische ballingschap.
97 % (afgerond)Van de stad waar God de spraak van de mensen verwarde toen zij een toren tot in de hemel wilden bouwen. 
2 % (afgerond)Van het spreken in vreemde talen door Petrus en de andere apostelen op de Pinksterdag.

Na de zondvloed, waarbij Noach met zijn gezin en de dieren gered werden in de ark, werd op aarde n taal gesproken. De mensen besloten een stad te bouwen met een toren tot in de hemel, maar de Heer greep in en verwarde hun spraak. De stad kreeg toen de naam Babel.

Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Bijbelboek Job wordt verteld over Job en zijn vier vrienden Elifaz, Bildad, Sofar en Elihu.

Waarom kwamen die vrienden naar Job toe?


90 % (afgerond)Ze kwamen hem troosten omdat Job zijn bezit, zijn gezondheid en zelfs zijn kinderen verloren had. 
10 % (afgerond)Ze waren door Job uitgenodigd voor een feest.

De vier vrienden kwamen om Job te troosten in zijn eenzaamheid en verdriet. Zeven dagen zaten ze bij hem zonder te spreken.

Zie ook onz pagina Job.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Matteüs staat dat Jezus 's nachts over het water naar de boot van zijn leerlingen (discipelen) loopt. Een van hen zegt: "Heer, als u het bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen."

Wie zegt dit?


4 % (afgerond)Johannes
Judas
3 % (afgerond)Tomas
93 % (afgerond)Petrus 

De leerlingen roeien met hevige tegenwind en Jezus komt over het water naar hen toe. Op Petrus' woorden antwoordt Jezus heel eenvoudig met: "Kom!"

Zie ook onz pagina Mattes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Welke woorden zijn niet uitgesproken door deze engelen toen zij verschenen aan de herders van Betlehem?

 


29 % (afgerond)"Vrede op aarde, bij mensen des welbehagens."
18 % (afgerond)"Ere zij God in den hoge."
52 % (afgerond)"Een koning is geboren." 

Het bekende kerstlied 'Ere zij God' is gebaseerd op de woorden die de engelen spraken. Hiervoor is de NBG vertaling gebruikt. (Lucas 2:14.)

De NBV zegt: "Eer aan god in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft."Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl