4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-12-2018 (niveau 2)eerdere test 22 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 22-12-2018 zo ingevuld: 

Koning Achab is een goddeloze koning in Israël. 

Voor welke afgod bouwt hij een tempel en een altaar? 


6 % (afgerond)Voor Mammon.
85 % (afgerond)Voor Bašl. 
10 % (afgerond)Voor Dagon.

De profeet Elia (tijdgenoot van Achab) heeft altijd moeten strijden tegen de afgoderij van Baäl.

De Filistijnen hadden in Asdod een tempel voor Dagon (1 Samuël 5:2).

Mammon betekent geld(zucht). In het Nieuwe Testament waarschuwt Jezus ons voor 'het dienen van de mammon' (Matteüs 6:24).Zie ook onz pagina 1+2 Koningen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Nehemia is schenker van de koning in de tijd dat de Israëlieten in ballingschap in Babel verblijven.

Koning Artaxerxes vraagt op een gegeven moment aan Nehemia waarom hij zo somber is. Nehemia zegt dat dit komt omdat de stad van zijn voorouders is verwoest. Dan vraagt de koning wat Nehemia's wens is.

Wat doet Nehemia voordat hij antwoord geeft?


44 % (afgerond)Hij bidt tot de God van de hemel. 
11 % (afgerond)Hij vraagt bedenktijd alvorens een antwoord te geven.
45 % (afgerond)Hij vertelt de koning wat hem ter ore is gekomen over de toestand waarin Jeruzalem verkeert.

Dit gebed van Nehemia, waar we de inhoud niet van kennen, wordt vaak aangeduid als een `schietgebedje`, een kort gebed om hemelse bijstand. (Nehemia 2:4.)Zie ook onz pagina Nehemia.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Johannes de Doper doopt bij de Jordaan. Priesters en Levieten komen ook naar hem toe met de vraag: "Wie bent u?"

Wat antwoordt Johannes?


"Ik ben de Messias."
95 % (afgerond)"Ik ben de stem die roept in de woestijn." 
4 % (afgerond)"Ik ben de profeet."
1 % (afgerond)"Ik ben Elia."

Johannes beantwoordt hun vraag met de opmerking dat hij niet de Messias is, niet Elia en niet de profeet, maar 'de stem van de roepende in de woestijn'. (Johannes 1:19-23.)Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In Israël is volgens magiërs (wijzen) uit het Oosten een nieuwe koning geboren. Ze zijn in Betlehem aangekomen en weten dat ze hem daar ergens zullen vinden.

Dan zien ze iets ongewoons, waardoor ze weten dat ze de pasgeborene hebben gevonden.

Wat zien ze?


Ze zien dansende en zacht zingende herders.
3 % (afgerond)Ze zien allemaal engelen in de lucht.
97 % (afgerond)De ster die zij volgden staat opeens stil. 

De Bijbel zegt in Mattheüs 2:9 en 10: "En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was."Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl