4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 27-12-2018 (niveau 3)eerdere test 27 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 27-12-2018 zo ingevuld: 

Voordat de Israëlieten Kanaän veroveren, worden de mannen van het volk besneden omdat dit tijdens de tocht door de woestijn niet gebeurd was.

Bij welke plaats gebeurt dit?


20 % (afgerond)Bij Sichem.
10 % (afgerond)Bij Jericho.
54 % (afgerond)Bij Gilgal. 
16 % (afgerond)Bij Sukkot.

De besnijdenis vond plaats bij Gilgal. Deze plaats dankt haar naam aan dit gebeuren.Zie ook onz pagina De Bijbel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Tijdens de ballingschap is Daniël in dienst van koning Nebukadnessar van Babel.

Waar ligt Babel op de kaart?

 

 


10 % (afgerond)Punt III
89 % (afgerond)Punt II 
1 % (afgerond)Punt I

Het Babylonische rijk was een koninkrijk in het Tweestromenland van ca. 1800 tot 539 v.C. De hoofdstad was Babel (of Babylon). Onder leiding van koning Nebukadnessar onderwierp het Juda en voerde het weg in ballingschap. Dit gebeurde in een aantal fasen.Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In Johannes 17 spreekt Jezus een bijzonder gebed uit.

Welke aanspreektitel(s) voor God gebruikt Jezus hier als hij bidt?


45 % (afgerond)Vader, Heilige Vader en Rechtvaardige Vader. 
12 % (afgerond)Liefdevolle Vader, Rechtvaardige Vader en Vader.
39 % (afgerond)Vader.
4 % (afgerond)Heer, Gezegende Vader en Heilige God.

Jezus spreekt God aan als zijn Vader, Heilige Vader en als Rechtvaardige Vader. Zie Johannes 17: 1, 11 en 25.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In Openbaring 4 worden vier bijzondere wezens vermeld.

In welk ander Bijbelboek staat een beschrijving van deze wezens?


4 % (afgerond)In Jeremia.
92 % (afgerond)In EzechiŽl. 
2 % (afgerond)In Deuteronomium.
2 % (afgerond)In Genesis.

Openbaring 4: "Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier; het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar." Ezechiel 1: "Dit is wat ik zag: een stormwind, komend uit het noorden, een grote gloeiende wolkenmassa, een vuur van bliksemflitsen. Daar middenin zag ik iets dat glansde als wit goud. In het midden van het vuur zag ik iets dat leek op een viertal wezens."Zie ook onz pagina Openbaring.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
70% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl