4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 28-12-2018 (niveau 1)eerdere test 28 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 28-12-2018 zo ingevuld: 

In het Oude Testament van de Bijbel staan de verhalen over de koningen van Israël. Salomo volgt zijn vader David op als koning in Jeruzalem.

Waar is Salomo vooral om bekend?


95 % (afgerond)Om zijn wijsheid. 
3 % (afgerond)Om zijn grote leger.
2 % (afgerond)Om zijn bescheidenheid.

Als Salomo nog maar pas koning is, verschijnt God aan hem in een droom. Salomo mag een wens doen en vraagt God om wijsheid. Salomo's wijsheid is wereldwijd bekend.

De uitdrukking 'zo wijs als Salomo' is hiervan afgeleid.

Salomo is ook de auteur van de Bijbelboeken Spreuken en Prediker.Zie ook onz pagina 1+2 Samuel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Jona is bekend van 'de grote vis'. Zijn vehaal begint met een opdracht van de Heer om naar Nineve te gaan. Hij moet daar aankondigen dat de stad zal worden weggevaagd.

Waarom?


98 % (afgerond)Omdat de Heer het extreme kwaad niet langer kan tolereren. 
2 % (afgerond)Omdat er een besmettelijke ziekte heerst.
Omdat de huizen in zeer vervallen staat zijn.

De Bijbel zegt: "Maak je gereed, ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend."

Zie ook onz pagina Jona.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handeling wordt verteld over het doen en laten van de apostelen na de hemelvaart van Jezus. Twee van hen gaan rond het middaguur naar de tempel en raken in gesprek met een verlamde man.

Dit zijn de apostelen Petrus en ........ .


60 % (afgerond)Johannes 
18 % (afgerond)Paulus
22 % (afgerond)zijn broer Andreas

Petrus en Johannes worden vaak samen genoemd. Zij waren leerlingen van Jezus en mochten, samen met Jakobus, regelmatig met Jezus mee. Nu gaan ze samen naar te tempel voor het midagggebed (Handelingen 3:1).

Paulus wordt pas later een apostel van Jezus (Handelingen 9).Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Het laatste boek van de Bijbel heet Openbaring. Dit Bijbelboek vertelt over de openbaring van Jezus Christus die de apostel Johannes kreeg.

Waar komt de heilige stad in Openbaring 21 vandaan?


3 % (afgerond)Van de tempeldienaren.
83 % (afgerond)Van God. 
10 % (afgerond)Van de profeten.
5 % (afgerond)Van de Heiligen.

We lezen in de Bjibel: "Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan."Zie ook onz pagina Openbaring.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl