4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 29-12-2018 (niveau 3)eerdere test 29 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 29-12-2018 zo ingevuld: 

Voor de priesters die uit de ballingschap terugkeerden was het van het grootste belang dat ze stonden opgetekend in het ........ .


34 % (afgerond)tempelregister
62 % (afgerond)geslachtsregister 
huwelijksregister
4 % (afgerond)geboorteregister

Het is geslachtsregister geeft aan uit welke stam men geboren was. In de tijd van Ezra was het bijvoorbeeld belangrijk of men uit Levi geboren was via de lijn van Aaron omdat men dan alleen priesterdienst mocht verrichten (Ezra 8:1).Zie ook onz pagina Ezra.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Jeremia schrijft dat God tot hem heeft gesproken over zijn roeping en taak als profeet.

Wat zegt Jeremia hierop?


16 % (afgerond)"Heer, hier ben ik, zend mij."
66 % (afgerond)"Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong." 
4 % (afgerond)"Ik zal uw woord aan de volken gaan brengen."
14 % (afgerond)"Ik kan u niet dienen, want ik kom toch maar uit het gebied van Benjamin."

Jeremia schrijft: "De HEER richtte zich tot mij: Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.’ Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong."Zie ook onz pagina Jeremia.
Zie ook debijbel.nl. 

Welk hoofdstuk van de brief van Jakobus gaat met name over de tong, ons spreken en de vrucht daarvan?


73 % (afgerond)Hoofdstuk 3. 
8 % (afgerond)Het laatste hoofdstuk.
13 % (afgerond)Hoofdstuk 5.
7 % (afgerond)Geen van de hoofdstukken.

De brief van Jakobus heeft vijf hoofdstukken. Hoofdstuk 3 behandelt een belangrijk thema van het christelijke leven, namelijk de manier waarop wij spreken.Zie ook onz pagina Jakobus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Het Oude Testament is onderverdeeld in drie delen: de geschiedkundige boeken, de dichterlijke boeken en de profetische boeken.

Wat zijn de geschiedkundige boeken? Genesis t/m ........ .


26 % (afgerond)Ester 
1 % (afgerond)Maleachi
11 % (afgerond)Job
62 % (afgerond)2 Kronieken

Het Oude Testament in onderverdeeld in drie delen:

1. De historische boeken: Genesis t/m Ester

2. Dichterlijke boeken: Job t/m Hooglied

3. Profetische boeken: Grote profeten: Jesaja t/m

Daniël. Kleine profeten: Hosea t/m MaleachiZie ook onz pagina De Bijbel.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
57% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl