4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 31-12-2018 (niveau 1)eerdere test 31 DEC latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 31-12-2018 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Exodus beschrijft Mozes  de onderdrukking van het volk Israël in Egypte en hoe hij hun, in opdracht van God, daaruit bevrijd heeft. Ook Aäron en Mirjam worden in deze geschiedenis genoemd.

Wie zijn zij?


1 % (afgerond)Vrienden van Mozes.
93 % (afgerond)De zus en broer van Mozes. 
3 % (afgerond)De vader en moeder van Mozes.
3 % (afgerond)Kinderen van Mozes.

Mirjam, Aäron en Mozes zijn de kinderen van Amram en Jochebed.Zie ook onz pagina Numeri.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Wij kennen het spreekwoord: "Al gaat de leugen nog zo snel; de waarheid achterhaalt hem wel."

In het Bijbelboek Spreuken staat iets dergelijks: "Een valse getuige blijft niet ongestraft, wie leugens verkondigt gaat niet vrijuit."

Naar welk gebod van de tien geboden verwijst dit?


95 % (afgerond)Leg over een ander geen vals getuigenis af. 
1 % (afgerond)Toon eerbied voor uw vader en moeder.
4 % (afgerond)Misbruik de Naam van de Heer, uw God niet.

Spreuken 19:5 wordt aangehaald, maar ook vers 9 zegt bijna hetzelfde.

De tien geboden staan in Exodus 20 en spreken over een vals getuigenis. God haat dat.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in de Bijbel is geschreven door Johannes. Hij schrijft over de tijd dat Jezus op aarde was.

In welke stad werd het pesachfeest (paasfeest) gevierd?


3 % (afgerond)Betlehem
97 % (afgerond)Jeruzalem 

Johannes schrijft hierover het:"Het was kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, en veel mensen uit de omgeving gingen al vóór het feest naar Jeruzalem om zich te reinigen." Johannes 11:55.

"De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest." Johannes 12:12.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de brieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door de apostel Jakobus.

Welke goede raad geeft Jakobus zijn lezers omtrent wijsheid?


71 % (afgerond)Vraag God om wijsheid. 
5 % (afgerond)Luister naar verstandige mensen.
22 % (afgerond)Geloof in God, dan word je vanzelf wijs.
2 % (afgerond)Studeer zoveel mogelijk

"God zal ons zonder verwijt wijsheid geven," zijn de letterlijke woorden van Jakobus. Maar we moeten erom vragen, erkennen dat wij niet alle wijsheid in pacht hebben. In Matteüs 7:7 zegt Jezus zelf: "Vraag en er zal je gegeven worden."

Kom je wijsheid tekort? Vraag God.Zie ook onz pagina Jakobus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
89% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl