4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 02-01-2019 (niveau 2)eerdere test 02 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 02-01-2019 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Leviticus staan allerlei voorschriften voor het volk Israël. Mozes moet die, tijdens de reis door de woestijn, bekendmaken aan het volk.

De Heer zegt onder andere tegen Mozes: "Zeg tegen de gemeenschap van Israël: "Wees heilig, want ........ ."


2 % (afgerond)ik kan de zonde niet verdragen
7 % (afgerond)alleen dan kun je mij ontmoeten
91 % (afgerond)ik, de Heer, jullie God, ben heilig 

In de Bijbel staat: "Wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig."

Het boek Leviticus gaat voor een groot deel over het onderscheid tussen heilig en onheilig en rein en onrein. In het Nieuwe Testament staan in 1 Petrus 1:16 dezelfde woorden.Zie ook onz pagina Leviticus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het Bijbelboek Spreuken staat een bijzondere opmerking over genezing (gezondheid).

Genezing wordt bevorderd door ........ , maar een sombere geest verzwakt het lichaam.


2 % (afgerond)de wet van God te bestuderen
2 % (afgerond)te vasten
2 % (afgerond)een goed medicijn
94 % (afgerond)een vrolijk hart 

Spreuken 17:22 zegt: "Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid."

De HSV spreekt over genezing, maar bedoelt hetzelfde.

Natuurlijk zal een goed medicijn ook helpen, maar daarover spreekt Spreuken niet.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Lucas staat: "Jezus ging ........ in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar."


21 % (afgerond)Jeruzalem
10 % (afgerond)Sichem
68 % (afgerond)Jericho 
1 % (afgerond)Betlehem

Zacheüs was een tollenaar uit Jericho die in een vijgenboom klom op Jezus te kunnen zien. Hij werd vervolgens door Jezus aangesproken.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

De Bijbelboeken zijn gevarieerd qua inhoud.

Welk Bijbelboek in het Oude Testament bevat hoofdzakelijk wetten en voorschriften?


4 % (afgerond)Exodus
12 % (afgerond)Numeri
69 % (afgerond)Leviticus 
15 % (afgerond)Deuteronomium

De tekst van dit derde Bijbelboek bevat vooral bepalingen voor het Levitisch priesterschap. Het geeft ook aan hoe men kan naderen tot en gemeenschap kan hebben met God en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn.Zie ook onz pagina De Bijbel.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl