4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 02-01-2019 (niveau 3)eerdere test 02 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 02-01-2019 zo ingevuld: 

Psalm 120 is een pelgrimslied. Vers 5 klaagt: “Ach, dat ik moet wonen in Mesech, ver van huis bij de tenten van Kedar."

Elders in de Bijbel wordt Kedar ook genoemd: “Meisjes van Jeruzalem, donker ben ik, en mooi, als de tenten van Kedar, als het doek van Salomo’s tenten. Kijk toch niet op mij neer omdat ik donker ben, omdat de zon mij heeft gebrand. Mijn moeders zonen waren hard voor mij: ik moest hun wijngaarden bewaken. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt.”

Waar staat dit Bijbelgedeelte?


4 % (afgerond)In Jesaja.
1 % (afgerond)In Ester.
87 % (afgerond)In Hooglied. 
9 % (afgerond)In Klaagliederen.

Hooglied 1:5-6Zie ook onz pagina Hooglied.
Zie ook debijbel.nl. 

Jesaja is een profeet van God die visioenen ontvangt, onder andere over de toekomst van het volk.

Vul deze zin uit Jesaja 2:2 aan: "Eens zal de dag komen dat ........ ."


18 % (afgerond)de zonden, rood als purper, zullen worden als witte sneeuw
41 % (afgerond)de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan 
6 % (afgerond)IsraŽl de wijngaard van de HEER van de hemelse machten zal zijn
35 % (afgerond)recht en gerechtigheid heersen in Sion

"Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan."

Dit is een gedeelte uit het visioen dat de profeet Jesaja ontving over de toekomst van het koninkrijk Juda en de stad Jeruzalem.Zie ook onz pagina Jesaja.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus schrijft aan de gemeente in Korinte: "Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat ........ ?"


5 % (afgerond)u een goed voorbeeld voor anderen bent
91 % (afgerond)de Geest van God in uw midden woont 
1 % (afgerond)de liefde in uw midden zichtbaar is
2 % (afgerond)u daar trots op moet zijn

De Bijbel zegt: "Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?" (1 Korintiërs 3:16)

 

Het Nederlandse 'u' maakt niet duidelijk dat Paulus hier het Griekse meervoud gebruikt. Het gaat in 1 Korintiërs 3 dus om de gemeente. In 1 Korintiërs 6 zegt hij: "Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest?" Daar gaat het om de individuele gelovige.Zie ook onz pagina 1+2 KorintiŽrs.
Zie ook debijbel.nl. 

Hebreeën 2:6-8 zegt: "Veeleer geldt dit getuigenis, ooit door iemand afgelegd:

‘Wat is de mens dat u aan hem denkt,

het mensenkind dat u naar hem omziet?

U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst;

u hebt hem met eer en luister gekroond,

alles hebt u aan hem onderworpen.'"

Wie had dit getuigenis ooit afgelegd?


69 % (afgerond)David 
9 % (afgerond)Jesaja
14 % (afgerond)Een nakomeling van Korach.
9 % (afgerond)Job

 

David verwondert zich in Psalm 8 over de almacht van God, de grootsheid van de schepping en de positie van de sterveling.Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
72% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl