4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 03-01-2019 (niveau 1)eerdere test 03 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 03-01-2019 zo ingevuld: 

In Genesis, het eerste boek van de Bijbel, wordt verteld over de aartsvaders van het volk Israël. In willekeurige volgorde zijn dit Jakob, Abraham en Isaak.

Is Isaak de zoon van Jakob?


25 % (afgerond)Ja.
71 % (afgerond)Nee, hij is de vader van Jakob. 
4 % (afgerond)Nee, hij is de grootvader van Jakob.

Vanaf Genesis 12 wordt verteld over Abraham (toen nog Abram).

In Genesis 21 wordt Isaak geboren, als zoon van Abraham en Sara.

Genesis 25 vertelt vanaf vers 19 over de zonen van Isaak: Jakob en zijn tweelingbroer Esau.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Oude Testament van de Bijbel staat het boek Job. Job heeft heel veel bezittingen, tien kinderen en is een trouw dienaar van de Heer.

Door wie wordt hij zwaar op de proef gesteld om te kijken of hij de Heer trouw zal blijven?


97 % (afgerond)Door Satan. 
1 % (afgerond)Door zijn vrouw.
2 % (afgerond)Door zijn vrienden.

Satan verschijnt voor de Heer en vertelt dat hij op aarde heeft rondgezworven. De Heer vraagt of hij de rechtschapen Job ook heeft gezien en Satan schampert dat het wel logisch is dat iemand God zo trouw dient als alles meezit. Daarop geeft de Heer Satan toestemming met Job te doen wat hij wil, maar hij mag Job niet aanraken.

Zie ook onz pagina Job.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Matteüs. Hierin staat dat Jezus een verlamde man geneest. Voor hij dat doet zegt Jezus iets, waarvan de schriftgeleerden bij zichzelf denken: "Wat een godslasterlijke taal." 

Wat zegt Jezus tegen de man?


87 % (afgerond)"Wees gerust, uw zonden worden u vergeven." 
6 % (afgerond)"Wie gezond is heeft geen dokter nodig."
7 % (afgerond)""Het is goed dat u bij mij gekomen bent."

De Bijbel zegt dat Jezus eerst de verlamde zijn zonden vergaf en hem daarna heeft genezen.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in de Bijbel is geschreven door Johannes. Hij vertelt dat de Farizeeën een vrouw die op overspel betrapt is, bij Jezus brengen. 

Jezus zegt tegen de Farizeeën: "Wie van jullie zonder zonde is, laat die ........ ."


1 % (afgerond)de tempel verlaten
1 % (afgerond)besluiten welke straf deze vrouw moet krijgen
97 % (afgerond)als eerste een steen naar haar werpen 

De FarizeeŽn zeggen tegen Jezus dat Mozes in de wet opdraagt een overspelige vrouw te stenigen. Jezus reageert eerst niet, maar schrijft op de grond. Als ze aandringen zegt hij dat degene die zonder zonde is, het eerst een steen moet werpen.

Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
88% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl