4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 04-01-2019 (niveau 1)eerdere test 04 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 04-01-2019 zo ingevuld: 

Wie is met deze attributen geveld?

 


1 % (afgerond)Bašl
2 % (afgerond)niemand
97 % (afgerond)Goliat 

De Filistijnse reus Goliat bespot de God van Israël. David durft het aan, tegen hem te strijden. Hij raakt Goliat met een steen uit zijn slinger en onthoofdt hem met diens eigen zwaard. (1 Samuël 17.)

Baäl is een afgod. De profeet Elia bijvoorbeeld, laat aan de pristers van Baäl zien dat de HEER de enige God is. (1 Koningen 18.)Zie ook onz pagina 1+2 Koningen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Wie is†niet door het lot aangewezen?


28 % (afgerond)Koning Saul.
22 % (afgerond)De profeet Jona.
49 % (afgerond)Koningin Ester. 

Jona werd tijdens een hevige storm door het lot aangewezen als schuldige. Hij werd overboord gegooid en de storm ging liggen (Jona 1).

Koning Saul werd door SamuŽl tot koning gezalfd, in opdracht van God. Later, toen het hele volk bij elkaar geroepen was, werd door het lot de familie van Saul en uiteindelijk Saul zelf aangewezen als koning (1 SamuŽl 10:17-27).

Koningin Ester werd gekozen door koning Ahasveros. Haar geschiedenis staat in het Bijbelboek Ester.Zie ook onz pagina Ester.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt verteld over het doen en laten van de apostelen, na de hemelvaart van Jezus.

In welk deel van de Bijbel staat dit boek?


97 % (afgerond)In het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel. 
3 % (afgerond)In het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel.

Het Nieuwe Testament begint met de vier evangeliŽn: MatteŁs, Marcus, Lucas en Johannes. Deze evangelisten vertellen over het leven van Jezus, vanaf zijn geboorte tot en met zijn sterven en zijn opstanding.
Daarna volgt het boek Handelingen, waarin de apostelen het werk gaan doen dat Jezus hen heeft opgedragen.

Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook christipedia.nl. 

Het laatste boek van de Bijbel heet Openbaring. In dit boek staat de openbaring van Jezus Christus opgetekend die hij door zijn engel heeft laten meedelen aan de apostel Johannes.

Waarvan is de in dit Bijbelboek genoemde stad, 'het nieuwe Jeruzalem', gemaakt?


2 % (afgerond)Van zuiver zilver.
89 % (afgerond)Van zuiver goud. 
3 % (afgerond)Van roze marmer.
7 % (afgerond)Van steen van prachtige kwaliteit.

In de Bijbel staat: "Hij mat de stadsmuur: honderdvierenveertig el, in gewone mensenmaat, die ook engelenmaat is. De muur was gemaakt van jaspis, en de stad zelf was van zuiver goud, helder als glas."Zie ook onz pagina Openbaring.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl