4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 05-01-2019 (niveau 3)eerdere test 05 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 05-01-2019 zo ingevuld: 

Daniel profeteert dat een verachtelijk man, aan wie geen koninklijke waardigheid is verleend, strijdkrachten op de been brengt; die zullen het heiligdom ontwijden, het dagelijks offer afschaffen, verwoesting aanbrengen en een afgodsbeeld oprichten.

Wat zullen degenen doen, die hun God trouw zijn?


4 % (afgerond)Oorlog gaan voeren.
50 % (afgerond)God aanroepen voor hulp.
20 % (afgerond)Zich met kracht verzetten. 
26 % (afgerond)Vluchten.

Daniel schrijft: "Degenen die zich niet houden aan het verbond, verleidt hij op listige wijze tot afvalligheid, maar degenen die hun God trouw zijn, zullen zich met kracht verzetten."Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In een visioen ziet de profeet Ezechiël tijdens de ballingschap in Babel onder andere vier wezens.

Wat bevindt zich ver boven hun hoofden?


3 % (afgerond)Een mantel van purper.
50 %Een troon van saffier. 
18 % (afgerond)Een gouden kroon.
28 % (afgerond)Vurige kolen.

De profeet Ezechiël kreeg een droombeeld toen hij met de ballingen uit Juda aan het Kebarkanaal zat in Babel. Ezechiël zag in een visioen vier wezens met een koepel boven hun hoofden. Ver daarboven zag hij een troon van saffier waarop iemand zat die leek op een mens.

Hij zag de stralende verschijning van de Heer!Zie ook onz pagina EzechiŽl.
Zie ook debijbel.nl. 

In welke context spreekt Jakobus in het eerste hoofdstuk van zijn brief over een spiegel?


43 % (afgerond)Jezelf niet hoger achten dan een ander.
45 % (afgerond)Geloof niet in daden omzetten. 
4 % (afgerond)De ander niet liefhebben.
8 % (afgerond)Geloof veronachtzamen.

De Bijbel zegt: "Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt, ook doen. Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren, in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruit zag."
Deze verzen stimuleren de lezer om het woord van God toe te passen. Het je zo eigen te maken dat het een deel van je wordt en je je eraan kan spiegelen.

Zie ook onz pagina Jakobus.
Zie ook debijbel.nl. 

Hoeveel handschriften (manuscripten) van het geheel of van delen van het Griekse Nieuwe Testament zijn er momenteel (2017)?


15 % (afgerond)1248
26 % (afgerond)5648 
40 % (afgerond)3648
19 % (afgerond)2248

Het betreft 128 papyrus; 4161 perkament; 1359 papier omtrent het tijdvak 2e tot 18e eeuw.Zie ook onz pagina De Bijbel.
Zie ook bijbelgenootschap.nl.TOTAALRESULTAAT:
35% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl