4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 10-01-2019 (niveau 1)eerdere test 10 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 10-01-2019 zo ingevuld: 

Genesis, het eerste boek van de Bijbel, begint met de schepping.

In hoeveel dagen heeft God alles geschapen?


Dat staat niet in de Bijbel.
94 % (afgerond)In zes dagen. 
6 % (afgerond)In zeven dagen.

In Genesis 1 wordt letterlijk gesproken over 'de eerste dag, de tweede dag' enz., tot en met de zesde dag. Er wordt vermeld dat het avond en morgen was geweest, tot zes keer toe. Dan begint hoofdstuk 2 met te zeggen dat hemel en aarde voltooid waren en dat God op de zevende dag rustte van het werk dat hij gedaan had.

Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In de Bijbel staan ook adviezen betreffende het opvoeden van kinderen. 

Niet alle adviezen kun je zomaar overnemen naar onze tijd.

 

WAAR of NIET WAAR: In het Bijbelboek Spreuken staat zelfs dat 'de stok' gebruikt dient te worden.


86 % (afgerond)waar 
14 % (afgerond)niet waar

In Spreuken 22:15 staat: "Een kind is geneigd tot dwaasheid, de stok wijst het terecht en weerhoudt het ervan".

Zie ook Spreuken 13:24.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Matteüs.

Hierin staat dat Jezus zegt: "Wie zichzelf verhoogt ........ ."


2 % (afgerond)zal bestraft worden
90 % (afgerond)die zal vernederd worden 
5 % (afgerond)zal het kwaad in zichzelf ontvangen
3 % (afgerond)zal worden buitengeworpen

De Bijbel zegt: "Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd." Dit is in relatie tot God de Vader in de hemel.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Johannes. Hij vertelt over de bruiloft in Kana, waar Jezus met zijn leerlingen ook aanwezig is.

Welk woord komt niet in dit verhaal voor?


93 % (afgerond)wijnglazen 
1 % (afgerond)water
wijn
6 % (afgerond)watervaten

Jezus geeft de bedienden opdracht om watervaten te vullen met water. Als ze er wat uit scheppen en dit naar de ceremoniemeester brengen, is het wijn. Er wordt niet vermeld dat ze een wijnglas gebruikten. (Johannes 2:1-12.)

Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
91% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl