4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 11-01-2019 (niveau 1)eerdere test 11 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 11-01-2019 zo ingevuld: 

Salomo volgt zijn vader David op als koning van Israël.

Welk groot werk mag koning Salomo voor de Heer doen?


Een ark bouwen om de dieren te redden.
5 % (afgerond)Het volk IsraŽl uit Egypte bevrijden.
95 % (afgerond)De tempel, het huis van God, bouwen. 

Koning David wil een huis bouwen voor God, een stenen tempel. God wil graag wonen bij de mensen, maar hij wil niet dat David dat huis bouwt. David heeft te veel bloed vergoten. David mag wel de voorbereiding doen, maar God kiest Davids zoon Salomo uit om het werk uit te voeren.Zie ook onz pagina 1+2 Kronieken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Jona vlucht weg van de Heer, maar daardoor komt het schip waarop hij meevaart in een storm terecht. Jona wordt uiteindelijk overboord gegooid.

WAAR of NIET WAAR: Jona wordt opgeslokt door een walvis.


37 % (afgerond)waar
63 % (afgerond)niet waar 

Jona werd overboord gegooid en opgeslokt door een GROTE VIS. In de Bijbel staat niet dat dit een walvis was. Lees het hele verhaal van Jona maar eens!Zie ook onz pagina Jona.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Na de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel volgt het boek Handelingen. Hierin staat dat Paulus de christenen heeft vervolgd en na zijn bekering een apostel is geworden.

Onder welke naam stond Paulus ook bekend?


1 % (afgerond)Paul
5 % (afgerond)Saulius
93 % (afgerond)Saulus 

In de Bijbel staat dat Saulus ook bekend was als PaulusZie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl. 

Het laatste boek in de Bijbel heet Openbaring. In dit boek staat de 'openbaring van Jezus Christus' opgetekend.

Hoe wordt deze openbaring medegedeeld aan de apostel Johannes?


67 % (afgerond)Jezus heeft de openbaring door zijn Engel laten mededelen aan Johannes. 
33 % (afgerond)Jezus heeft deze openbaring zelf aan Johannes medegedeeld.

De Openbaring is het laatste boek van de Bijbel. Het is de openbaring van Jezus Christus, geschreven door Johannes, ooit een van Jezus' leerlingen (discipelen).

Zie hiervoor de inhoudsopgave.Zie ook onz pagina De Bijbel.
Zie ook christipedia.nl.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl