3460 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 19-06-2021 (niveau 2)eerdere test 19 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 19-06-2021 zo ingevuld: 

Het koningshuis van David is bijna uitgeroeid: Koning Joram doodt zelfs al zijn broers. Negen jaar later wordt opnieuw een deel van de koninklijke familie gedood.

Door wie wordt één klein koningskind gered en zes jaar verborgen gehouden in de linnenkamer van de tempel?


79 % (afgerond)Door zijn tante Jehosabat. 
16 % (afgerond)Door de vroedvrouwen Sifra en Pua.
5 % (afgerond)Door koningin Ester.

Zo wordt het koningshuis toch voortgezet. God had dat beloofd aan koning David.

Sifra en Pua leefden in Egypte in de tijd van Mozes. Zij lieten de Hebreeuwse jongetjes bij hun geboorte in leven, hoewel ze hen van de farao moesten doden (Exodus 1).

Ester ging naar koning Ahasveros om hem te smeken om het Joodse volk te redden (Ester 4-5, 7).Zie ook onz pagina 1+2 Kronieken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De Psalmen zijn geschreven door verschillende auteurs van wie David de bekendste is. In psalm 105 worden de namen Abraham, Jakob, Isaak, Jozef, Cham, Israël, Mozes en Aäron vermeld.

Welke persoon wordt hier twee keer genoemd, met verschillende namen?


1 % (afgerond)Ašron is dezelfde persoon als Cham.
1 % (afgerond)Mozes is dezelfde persoon als Ašron.
97 % (afgerond)Jakob is dezelfde persoon als IsraŽl. 
1 % (afgerond)Cham is dezelfde persoon als IsraŽl.

In Genesis 35:10 staat: "Hij zei: 'Tot nu toe heette je Jakob. Die naam zul je niet langer dragen: Israël is je nieuwe naam.' Zo gaf God hem de naam Israël."

Cham was een zoon van Noach (Genesis 5:32).

Mozes is degene die het volk uit Egypte naar het beloofde land leidt. Aäron is zijn broer en de eerste hogepriester (Exodus 3:10, 11; Exodus 28).Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt verteld over Paulus, die eerst de christenen vervolgde en na zijn bekering een apostel werd.

Waar is Paulus geboren?


10 % (afgerond)In Rome.
81 % (afgerond)In Tarsus. 
2 % (afgerond)In Nazaret.
7 % (afgerond)In Jeruzalem.

In de Bijbel staat dat Paulus zelf vertelt dat hij in Tarsus, de hoofdstad van Cilicië, geboren is.

Rome was de plaats waar hij als gevangene verbleef.

Nazaret is de plaats waar Jezus opgroeide.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In Openbaring 3 zegt de Heer tegen de gemeente in Laodicea: "Ik sta voor de deur en ........ ."


3 % (afgerond)wil naar binnen
93 % (afgerond)klop aan 
3 % (afgerond)wacht niet lang meer

De Heer zegt: "Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij."Zie ook onz pagina Openbaring.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
88% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl