3226 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 08-12-2023 (niveau 2)eerdere test 08 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 08-12-2023 zo ingevuld: 

Als het volk Israël in het beloofde land Kanaän woont, wordt het lange tijd geleid door rechters (richters). 

Wie is geen rechter?


4 % (afgerond)Jefta
9 % (afgerond)Simson
2 % (afgerond)Gideon
85 % (afgerond)Jonatan 

Jonatan is de zoon van koning Saul en de beste vriend van David 

(1 Samuel 20).

Simson is de sterke rechter met het lange haar, dat niet mocht worden afgeknipt. Hij streed tegen de Filistijnen (Rechters 13 e.v.).

Gideon is de rechter die met een leger van slechts 300 man de Midjanieten verdreef.

Jefta is de rechter die God beloofde dat hij het eerste wat hem na de strijd tegemoet zou komen, aan God zou offeren (Rechters 11).Zie ook onz pagina Rechters.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Spreuken staan wijze woorden, raadgevingen en vermaningen.

Tot wie richt Salomo zich persoonlijk?


73 % (afgerond)Tot zijn zoon. 
7 % (afgerond)Niet tot iemand speciaal.
12 % (afgerond)Tot zijn volk.
8 % (afgerond)Tot God.

Salomo spreekt telkens tot zijn zoon. Zo begint hij meestal zijn lessen. "Mijn zoon, houd mijn woorden in gedachten (hoofdstuk 7:1).

Ook hoofdstuk 5 en 6 beginnen met: "Mijn zoon....."Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

De evangelist Johannes schrijft over grote feesten die in Israël werden gevierd in en bij de tempel, waaronder het Loofhuttenfeest.

Waar dachten de Israëlieten dan aan?


Dat het weer zomer werd.
14 % (afgerond)Aan hun verblijf in Egypte.
83 % (afgerond)Aan hun tocht door de woestijn. 
3 % (afgerond)Dat alles weer ging groeien.

Het Loofhuttenfeest herinnerde de Israëlieten aan hun tocht door de woestijn. Daar moesten ze in tenten wonen. Tijdens de viering van het Loofhuttenfeest maakten ze 'tenten' van takken en bladeren.Zie ook onz pagina Leviticus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In zijn brief aan de christenen in Filippi schrijft de apostel Paulus: "Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door te delen ........ ."


42 % (afgerond)in zijn overwinning
51 % (afgerond)in zijn lijden 
4 % (afgerond)in zijn strijd
3 % (afgerond)in de relatie met zijn Vader

"Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door te delen in zijn lijden en aan Hem gelijk te worden in zijn dood."Zie ook onz pagina Filippenzen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
73% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl