3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 13-05-2024 (niveau 3)geen eerdere test beschikbaar 13 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 13-05-2024 zo ingevuld: 

De stam, de tekenen en de persoon van de Messias/koning worden door Jakob in zijn laatste woorden in Genesis 49 al vermeld.

De naam van de Messias/koning wordt in deze tekst aangeduid met ........ .


20 % (afgerond)Immanuël
18 % (afgerond)de Rechtvaardige
11 % (afgerond)de Zoon van Abraham
50 % (afgerond)Silo 

Silo (NBG 1951) is de naam van de Messias. De naam Silo wordt meestal uitgelegd in de betekenis van: rust, rustaanbrenger en vredestichter.

De NBV21 heeft hier niet Silo staan, maar "totdat hij komt die er recht op heeft". Beide vertalingen zijn mogelijk.Zie ook onz pagina De Bijbel.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Bijbelboek Spreuken is ook 'Dwaasheid' aan het woord.

Ze roept naar voorbijgangers om hen van het rechte spoor af te brengen.

Haar uitspraak: "Gestolen ........ smaakt verrukkelijk (is zoet)."


24 % (afgerond)water 
16 % (afgerond)wijn
36 % (afgerond)honing
24 % (afgerond)brood

"Gestolen water smaakt verrukkelijk, geroofd brood is een lekkernij."

In de HSV staat: "Gestolen water is zoet, en in het geheim genuttigd brood is aangenaam."Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

In Matteüs staat dat een zieke bij Jezus komt om genezing. Hij zegt: "Heer, als U wilt, kunt U mij rein maken."

Welke ziekte heeft deze man?


6 % (afgerond)Hij is maanziek.
80 % (afgerond)Hij had een huidziekte. 
12 % (afgerond)Hij is blind.
2 % (afgerond)Hij is kreupel.

In de Bijbel staat dat er een man naar Jezus toe komt die aan een huidziekte leed, waardoor hij onrein was. In andere Bijbelvertalingen wordt deze zieke melaatsheid genoemd. Mensen die melaats waren, waren onrein en moesten buiten de stad verblijven om besmetting te voorkomen.Zie ook onz pagina Matteüs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In Handelingen 2 wordt verteld over de komst van de heilige Geest. De toespraak van Petrus maakt diepe indruk en de mensen vragen verslagen wat ze moeten doen.

Petrus geeft antwoord en benoemt dan ook een belofte voor hen.

Welke?


14 % (afgerond)"Bid en u zult ontvangen, klopt en u zal worden open gedaan."
76 % (afgerond)"Dan zal de heilige Geest u geschonken worden." 
2 % (afgerond)"God zal jullie antwoord geven."
8 % (afgerond)"Vraag en er zal je gegeven worden."

Petrus spreekt over de heilige Geest (Handelingen 2:38,39).

De andere beloften staan in Lucas 11:10, waar Jezus spreekt over het gebed.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
58% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl