3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 14-05-2024 (niveau 2)eerdere test 14 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 14-05-2024 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Exodus (= uittocht), beschrijft Mozes de onderdrukking van het volk Israël in Egypte en hun bevrijding daaruit. God draagt Mozes en zijn broer Aäron op om het volk Israël te bevrijden uit Egypte.

Mozes en Aäron reizen dan naar Egypte en vertellen Gods plan aan de Israëlieten.

Geloven de Israëlieten Mozes en Aäron?


67 % (afgerond)nee
33 % (afgerond)ja 

De Bijbel zegt: "Aäron herhaalde woord voor woord wat de HEER tegen Mozes gezegd had, en liet het volk de wonderen zien. De Israëlieten werden hierdoor overtuigd; toen ze hoorden dat de HEER hun ellende had gezien en zich hun lot had aangetrokken, knielden ze en bogen ze zich diep neer."Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Ester is een Joods meisje dat door koning Ahasveros tot koningin is gekozen tijdens de ballingschap in Babylonië.

Als Haman zich laat neervallen op de bank waarop Ester ligt en smeekt om zijn leven te sparen, beschouwt de koning dit als een aanranding.

Wat doet Haman vervolgens?


15 % (afgerond)Hij valt voor de koning neer en smeekt hem om genade.
12 %Hij vlucht in allerijl weg uit het vertrek van koningin Ester.
34 % (afgerond)Hij smeekt koningin Ester om het voor hem op te nemen bij de koning.
39 % (afgerond)Niets meer; zijn gezicht wordt bedekt. 

Het bedekken van het gezicht van Haman houdt in wezen in dat er een eind aan zijn leven is gekomen. Met andere woorden: hij houdt op te bestaan, is reeds gestorven.Zie ook onz pagina Ester.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Obadja gaat het over de oordelen over het volk Edom.

Wie is de stamvader van dit volk?


86 % (afgerond)Esau 
12 % (afgerond)Ismaƫl
3 % (afgerond)Isaak

In de profetie van Obadja worden de namen Esau en Edom allebei gebruikt om dit volk te aan te duiden. Genesis 36:9 geeft aan dat Edom een andere naam is voor Esau.Zie ook onz pagina Obadja.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt verteld over de komst van de heilige Geest. Tekenen van wind en vuur en het spreken in vreemde talen, onderstrepen die komst.

Wat vragen de omstanders, verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, aan elkaar? 


21 % (afgerond)"Wat zijn dit voor mannen?"
63 % (afgerond)"Wat heeft dit toch te betekenen?" 
8 % (afgerond)"Wie heeft er ooit zoiets gezien?"
9 % (afgerond)"Zijn dit de volgelingen van die Jezus?"

In Handelingen 2:12 staat dat ze vroegen: "Wat heeft dit toch te betekenen?"Zie ook onz pagina Pinksteren.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
55% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl